(تصویر) تقدیم گل یک بازیکن به مرحوم هاشمی رفسنجانی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) تقدیم گل یک بازیکن به مرحوم هاشمی رفسنجانی