تصویری از مداح معروف در کنار نوه امام خمینی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تصویری از مداح معروف در کنار نوه امام خمینی