کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
"وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالف بازداشت کارگران است"
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هر گونه بازداشت کارگران که صرفاً برای طرح مشکلات صنفی خود اعتراض می‌نمایند موکداً مخالف است.

یاروی در گفتگویی اعلام کرد: کارگران و کارفرمایان هم همانند تمام اقشار جامعه برای دادخواهی میتوانند از حق شهروندی خود استفاده نموده و به مراجع و سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری و اجرائی و قضائی در مرکز کشور مراجعه نمایند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: کارگران شریف و زحمت کش کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواسته‌های خود را از مجاری قانونی پیگیری نمایند. تجمعات کارگران در فصل کشت نیشکر احتمال صدمه به تولید را به دنبال دارد.

یاوری در پایان افزود: کارگران عزیز و شرافتمند و زحت کش نیشکر هفت تپه استحقاق بیشتری برای ارائه خدمت دارند. حقوق مرداد ماه کارگران هفت تپه تا پایان هفته پرداخت می‌گردد.