پیام تسلیت پدر و مادر؛ پیام رسمی و صمیمی برای تسلای غم مرگ
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
فرارو- در گزینش متن‌های تسلیت سعی شده در کنار پیام‌های رسمی پیام‌های صمیمی هم انتخاب شود که در ادامه از نظر خوانندگان محترم می گذرد.

********************


پیام تسلیت پدر


اگر کسی فلسفه مرگ را نداند، بی‌شک کمر زیر بار هجرت پدر خم می‌کند، اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال‌زدنی شما، صرفاً فقدان جسم ظاهرش‌اش را تسلیت گفته و آرزومندم روح پرفتوحش با بزرگان و صالحان محشور شود.

********************


پیام تسلیت مادر


درد غریبی ست که مثل خوره روح آدم را می‌خورد اینکه صبح روز بعد از فوت مادر بیدار شوی و ببینی سایه سار امن زندگی ات به تاریکی مرگ رضایت داده است. اما یک چیز همیشه امید بخش است مثل یک روزنه نور در اتاق تاریک یک زندانی، می‌تواند شعله‌های امیدواری را در دل زنده کند اینکه می‌دانی تنها جسم او را به خاک سپرده اند و همچنان روح بلندش در قلب و ذهن در جریان است پس تسلیت واژه‌ی درستی برای گفتن به تو نیست چرا که می‌دانم او همچنان در رگ‌های تو در جریان دارد.

********************
پیام تسلیت پدر و مادر؛ پیام و متن‌های ادبی خاص و زیبا

پیام تسلیت پدر


می‌گویند پدر شباهت عجیبی به کوه دارد صبور است آرام و استوار و محکم! اما به نهال هایش اجازه می‌دهد تا در جانش رشد کنند و ریشه دواندن نهال‌ها را در پوست وگوشت و استخوان به نظاره می‌نشیند. اما زمانی که می‌رود سرزمینی را غمگین می‌کند. پدرتان مصداق بارز مهربانی و گذشت بود این واقعه را به شما تسلیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده آرامش جاودان الهی را طلب می‌کنم.


********************


پیام تسلیت مادر


رسم روزگار است که بار‌ها و بار‌ها همه را به چنین آزمون‌های سختی می‌آزماید، فقدان مادر عزیزتان را صمیمانه تسلیت گفته و سربلندی و شکیبایی‌تان را در این کارزار از ایزد منان خواستارم. باشد که روح بلند این عزیز از دست رفته در بارگاه امن الهی و در جوار رحمتش جاودان بیاساید.

********************

پیام تسلیت پدر

 

کاروان مرگ ناگهان از راه می‌رسد و آوای جلاجل کاروان خبر از رحیل عزیزی می‌دهد که مهربانی هایش را با بی شمار انسان تقسیم می‌کرد. فقدان پدر نیک اندیش تان را تسلیت عرض می‌نماییم و می‌گوییم همواره به یاد انسانی هستیم که زیباترین‌های زندگی را در ذهنمان جاودانه ساخت.

********************

پیام تسلیت پدر و مادر؛ پیام و متن‌های ادبی خاص و زیبا
پیام تسلیت مادر


ترجمان مرگ، حضور جاودانه انسان در محضر حق است که از پیشگاه او آمده‌ایم و باید که در آستان او نماز عشق را به جا بیاوریم. درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت می‌گویم

********************

پیام تسلیت پدر


رفتن عزیزترین‌ها، یادآور ناپایداری دنیا و تعلقات آن برای همه ماست و آنچه از پدر می‌ماند تنها خاطره چشمان مهربان، دست‌های گشاده و قلبی که چه بسیار با مهری پدرانه برای ما تپیده است. درگذشت پدر گرامی‌تان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می‌کنم.

********************


پیام تسلیت مادر


فقدان لمس آغوش مادر و دست نوازشی که دیگر نیست اندوه بزرگی را رقم می‌زند که کوه را به زانو در می‌آورد. این رنج واندوه بی پایان را به شما و خونواده محترمان تسلیت عرض می‌نمایم و برای آن عزیز سفر کرده آرامش ابدی آرزومندم.


**********************

پیام تسلیت پدر

 
پدرم که رفت شهر خالی شد، پدر مگر تو چند نفر بودی

این سطر را در این لحظه تنها تو می‌توانی لمس کنی ومی دانم شانه هایت زیر بار فقدان پدر خم شده است. گر چه پدر رفته، اما یاد وخاطرات مهربانی او در تمام لحظه‌های تو امیدوارانه موج خواهد زد. آرامش و پذیرش این اتفاق اندوه بار را از درگاه ایزد کبریایی برای تو و خانواده‌ی بزرگوارت خواستارم.

**********************

پیام تسلیت پدر


پرواز جان پدر از زمین پایین به اوج سبز آسمان شکوفایی بهار جاودان در روح پر فتوح اوست. تحمل فقدان ظاهری وی را از خدا برای شما می‌طلبم تا گل جانش در محضر خداوند عطرافشان باشد.

**********************