(تصاویر) سفر رهبر شیعیان بحرین به بندرعباس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 

عکاس: نادر ناصری/ایرنا