(تصاویر) اثر هنری با کفش پاشنه بلند در اعتراض به زن کشی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

یک هنرمند در ترکیه در واکنش به خشونت علیه زنان و کشته شدن زنان توسط شوهرانشان یک اثر هنری متفاوت خلق کرده است.

به گزارش فرارو، خشونت خانگی یک مساله مهم در سراسر جهان است که در بسیاری از موارد زنان توسط شوهرانشان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

برهمین اساس یک هنرمند و طراح با نصب 440 کفش پاشنه بلند بر روی دیوار یک ساختمان به کشته شدن 440 زن ترکیه ای توسط شوهرانشان در سال 2018 اعتراض خود را نشان داده است.

وی دلیل انتخاب کفش پاشنه بلند برای این اثر را به عنوان نمادی از قدرت و استقلال زنان عنوان کرده است. این هنرمند گفته که هدف دیگرش از این انتخاب زیبایی شناسی بوده است.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)