(تصویر) میلاد کی‌مرام و امیر علی‌اکبری در مسابقات بوکس ابوظبی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) میلاد کی‌مرام و امیر علی‌اکبری در مسابقات بوکس ابوظبی