(عکس) ظریف، عراقچی و بهرام قاسمی در بیاریتز فرانسه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) ظریف، عراقچی و بهرام قاسمی در بیاریتز فرانسه