خودسوزی فرزند شهید مقابل ساختمان بنیاد شهید در قم
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

خودسوزی فرزند شهید مقابل ساختمان بنیاد شهید در قمخبرگزاری صدا و سیما نوشت: صبح امروز یک فرزند شهید مقابل اداره کل بنیاد شهید قم اقدام به خود سوزی کرد .

این فرد ۴۷ ساله دارای سابقه اختلالات عصبی و روانی و بستری در بیمارستانهای اعصاب و روان در قم و دیگر شهرستانها بود که اقدام به خود سوزی کرد.

دکتر عینی با تکذیب برخی شایعات مبنی بر اینکه این فرد پذیرش نشده و یا از سوی بنیاد شهید هزینه درمان پرداخت نشده است افزود: این فرد دارای اختلال روانی و سابه شوک عصبی است که چندین بار هم اقدام به خود سوزی داشته است.

وی میزان سوختگی این فرزند شهید را بالای ۵۰ درصد برشمرد و گفت: این فرد پس از پذیرش و اقدامات اولیه در بیمارستان نکویی به بیمارستان شهید مطهری تهران اعزام و بستری شد.