(تصاویر) جشنواره موسیقی در بغداد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

جشنواره تابستانی موسیقی در بغداد پایتخت عراق با استقبال پرشوری از سوی جوانان عراقی همراه بوده است.

به گزارش فرارو، در این جشنواره که عصرها تا نیمه های شب در بغداد در حال برگزاری است دی جی ها آهنگ های مختلفی را اجرا می کنند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)