(تصاویر) مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
 
عکاس: حامد جعفرنژاد/تسنیم