(جدول) قیمت آپارتمان‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری در تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
برای خرید واحد ۲۶۵ متری با عمر بنا ۱۲ سال در فرمانیه مهماندوست به سرمایه ۸ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومانی نیاز است.
 
(جدول) قیمت آپارتمان‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری در تهران