(تصاویر) مسابقه دو و میدانی مرغ‌ها!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

یک دوره مسابقه دو مرغ ها در منطقه دربی‌شر انگلیس برگزار شد.

به گزارش فرارو، در این رقابت صدها نفر از نزدیک شاهد دویدن مرغ ها از خط شروع تا خط پایان مسابقه بودند.

پیش از شروع مسابقه فردی که مرغش سال گذشته به عنوان قهرمانی رسیده آن را به تماشاگران نشان می دهد.

دربی‌شر یک شهرستان در ناحیه میدلند شرقی انگلستان است.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)