مردم ایران، آلانیای ترکیه را آباد کردند!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مردم ایران، آلانیای ترکیه را آباد کردند!