سخنگوی قوه قضاییه:
هادی رضوی به ۲۰ سال حبس محکوم شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران از صدور حکم ۲۰ سال حبس برای سید محمدهادی رضوی متهم بانک سرمایه خبر داد.

محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز به ۲۰ و ۱۰ سال حبس

اسماعیلی درباره صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.