(عکس) کپی برداری لباس الهام حمیدی از لباس خواننده آمریکایی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
(عکس) کپی برداری لباس الهام حمیدی از خواننده آمریکایی
 
لباس الهام حمیدی در جشن حافظ برگرفته شده از لباس جنل مونی خواننده معروف آمریکایی در مت گالا بود.