(عکس) آلات قتل میترا استاد همسر دوم نجفی در دادگاه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تصویری از  بالشت و اسلحه‌ای که در قتل "میترا استاد" همسر دوم نجفی استفاده شد.

(عکس) آلات قتل میترا استاد همسر دوم نجفی در دادگاه