(جدول) با ۶۰۰ میلیون کجای تهران می‌توان خانه خرید؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
با سرمایه ۶۰۰ میلیون تومان می‌توان برای خرید آپارتمان‌های ۴۵ تا ۶۵ متر در نقاط مختلف شهر تهران اقدام کرد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
 
(جدول) با ۶۰۰ میلیون تومان کجای تهران می‌توانیم خانه بخریم؟