(تصاویر) سرکوب تظاهرات یهودیان معترض به سربازی اجباری
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

صدها یهودی ارتدوکس مخالف در قدس اشغالی علیه خدمت سربازی اجباری تظاهرات کردند که با ورود نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

به گزارش فرارو، یهودیان شرکت کننده در این تظاهرات به بازداشت سه زن جوان یهودی ارتدوکس که از رفتن به خدمت سربازی اجباری در اسرائیل اجتناب ورزیده اند، اعتراض کردند.

معترضین همچنین پلاکاردهایی با مضامین از سربازگیری یهودیان در ارتش صهیونیست دست بردارید و خدمت اجباری سربازی باید لغو شود را حمل کردند.

پلیس اسرائیل نیز به وسیله ماشین های آب پاش این تظاهرات را سرکوب و شماری از معترضان را بازداشت کرد.

گفتنی است مردان در اسرائیل به مدت دو سال و هشت ماه و زنان نیز دو سال به طور اجباری سربازی می کنند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)