حسین زاده نیستانی رئیس جدید مرکز آمار ایران شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

رئیس سازمان برنامه و بودجه جواد حسین زاده نیستانی را به عنوان رئیس جدید مرکز آمار ایران منصوب کرد.

به گزارش تسنیم، با حکم محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جواد حسین زاده نیستانی به عنوان رئیس مرکز آمار ایران منصوب شد.

امیدعلی پارسا رییس پیشین این مرکز چندی پیش به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی منصوب شده بود.

حسین زاده نیستانی رئیس جدید مرکز آمار ایران شد