(تصاویر) جدال با مارهای سمی کنگو
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو- در جمهوری دموکراتیک کنگو همه ساله بسیاری از مردم علاوه بر جنگ و ابولا بر اثر نیش مارها جان خود را از دست می دهند.

به گزارش فرارو، در جنگل های کنگو گونه های متعددی از مارهای سمی یافت می شود.

مارگزیدگی یکی از عوامل مرگ رایج در کنگو است. به دلیل بالا بودن نرخ مرگ و میر ناشی از گزش مار، مارها به محض مشاهده شدن کشته می شوند.

طبق گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی سالانه 2.7 میلیون نفر در جهان دچار مارگزیدگی می شوند که از این تعداد بین 81000 تا 137000 نفر جان خود را از دست می دهند یا دچار معلولیت دائم می شوند.

در کنگو مارها شکار می شوند. گوشت مار نیز در این کشور خورده می شود.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)