عبور دمای هوای جنوب فارس از مرز ۵۰ درجه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

رئیس اداره هواشناسی شهرستان‌های لامرد و مُهر در استان فارس گفت: دمای هوا در این دو شهرستان واقع در جنوب استان فارس از مرز ۵۰ درجه سانتیگراد گذشت.

شعبانی در گفت: وگو با ایسنا، افزود: با ورود یک سامانه هوای گرم به مناطق جنوبی دمای هوای شهرستان‌های لامرد و مهر از مرز ۵۰ درجه سانتیگراد گذشت.

وی گفت: در این دما مردم و به ویژه گروه‌های در معرض آسیب مثل سالمندان، کودکان و بیماران از فعالیت در خارج از خانه پرهیز کنند.

در شهرستان‌های جنوبی استان فارس به علت گرمای طاقت فرسای هوا، از ساعت ۱۱ الی ۱۷ فعالیت عمومی مردم در محیط باز به شدت کاهش پیدا می‌کند.

شهرستان‌های مُهر و لامرد به ترتیب در فاصله ۳۲۰ و ۳۵۵ کیلومتری شیراز واقع شده است.