نماینده مجلس: گرانی خودرو طبیعی است
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با گرانی تمام نهاده‌های تولید خودرو، گرانی خودرو امری طبیعی است.

مسعود رضایی درخصوص دلایل گرانی خودرو افزود: گرانی خودرو به تبع گرانی اجناس دیگر، طبیعی است. با توجه به اینکه تمام قطعاتی که از جا‌های مختلف فراهم می‌شود تا یک خودرو تولید گردد همگی افزایش قیمت داشته و با توجه به اینکه تامین زیرساخت‌ها به وسیله ارز صورت می‌گیرد گرانی خودرو امری طبیعی است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر مشتری خودرو و تقاضا در بازار خودرو زیاد است و عرضه نیز کاهش یافته و این نیز یکی از دلایل گرانی خودرو است. معمولا در چنین شرایطی، دست دلالان باز می‌شود و خرید و فروش‌های غیر رسمی و غیر مستقیم صورت می‌گیرد و این مسائل موجب گرانی بیشتر و فشار اضافه می‌گردد که موجب نارضایتی مردم نیز شده است.