کد رای سعید فتحی روشن و محسن ضیایی در قسمت هشتم عصر جدید
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
کد دستوری رای سعید فتحی روشن و محسن ضیایی در قسمت هشتم عصر جدید

فرارو- در فصل دوم این برنامه داوران در هر قسمت دو اجرا را انتخاب کردند، اما در نهایت انتخاب نهایی را به عهده مخاطبان گذاشتند تا بینندگان، فینالیست نهایی این برنامه را انتخاب کند.

در شب هشتم از دور دوم عصرجدید سعید فتحی روشن و محسن ضیایی با رای داوران به فینال رفتند و حالا باید منتظر رای مردم بمانند

دوستانی که تمایل دارند به سعید فتحی روشن رای دهند از طریق اپلیکیشن روبیکا و یا شماره‌گیرى کد دستورى #۱۵۳*۷۸۰* کیا رکنی را به عنوان استعداد برتر قسمت هفتم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید انتخاب کنند.

دوستانی که تمایل دارند به محسن ضیایی رای دهند از طریق اپلیکیشن روبیکا و یا شماره‌گیرى کد دستورى #۱۵۴*۷۸۰* گروه پیرامید را به عنوان استعداد برتر قسمت هفتم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید انتخاب کنند.