(تصاویر) آنگلا مرکل در میان نیروهای ناتو
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو-  آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از نیروهای ارتش آلمان که در عضویت پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند بازدید کرد.

به گزارش فرارو، این نیروها از زبده ترین نیروهای آلمانی هستند با عنوان نیروی واکنش سریع در ناتو فعالیت می کنند.

این نیروها طی حضور صدراعظم آلمان به مدت نیم ساعت نمایشی از توانمندی های خود ارائه کردند.

ژنرال ابراهارد زورن، بازرس کل نیروهای مسلح آلمان و ژنرال یورگ والمر از فرماندهان ارشد ارتش آلمان مرکل را در این بازدید همراهی کردند.

بودجه نظامی آلمان در ناتو امسال برای نخستین بار این بودجه افزایش پیدا کرده و به بیشترین حد خود پس از پایان جنگ سرد رسیده است.بودجه نظامی آلمان به ۴۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون یورو رسیده و این میزان افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

آلمان با افزایش بودجه نظامی خود اکنون امیدوار است بحث‌های داخلی ناتو بر سر میزان بودجه دفاعی پایان یابد.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)