(تصاویر) تولید فرچه توالت با شکل ترامپ!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو- شرکتی چینی در واکنش به اقدامات رئیس جمهور آمریکا علیه پکن فرچه نظافت سرویس بهداشتی با چهره ترامپ تولید کرده است.

به گزارش فرارو، یک شرکت چینی در واکنش به اقدامات تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاعلیه چین یک فرچه نظافت سرویس بهداشتی تولید کرده است که بدنه آن شبیه ترامپ و موهای آن به رنگ موهای ترامپ است.

ابتکار این شرکت چینی با استقبال زیادی مواجه شده است. هزینه این فرچه ها 20 یوان است.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)