(ویدیو) شمشیر بازی نفسگیر استاد باقری (ضامن آهو) در فینال عصر جدید
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(ویدیو) شمشیر بازی نفسگیر استاد باقری (ضامن آهو) در فینال عصر جدید

اجرای نفسگیر استاد باقری و گروه ضامن آهو در فینال عصر جدید را ببینید

{$sepehr_media_503945_700_400}