(تصاویر) قدیمی‌ترین گروه چریکی در آسیا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

ارتش نوین خلق نام شاخه نظامی حزب کمونیست فیلیپین است که توسط برنابه بوسکاینو معروف به فرمانده دانته در ۲۹ مارس ۱۹۶۹ تأسیس شد.

به گزارش فرارو، ارتش نوین خلق یک گروه شورشی مائویستی و شاخه چهار هزار نفره از شورشیان مسلح حزب کمونیست فیلیپین است که اعضای آن از چهار دهه گذشته تاکنون علیه دولت مرکزی می‌جنگند.

حزب کمونیست فیلیپین سال ۱۹۶۸ در پی شکست‌های جنبش چریک قدیمی هوکیاهاپ تشکیل شد. این حزب پس از مدتی همراه با بقایای هوک ها، جناح نظامی به نام ارتش نوین خلق تشکیل دادند.

این ارتش در هنگام تشکیل در سال ۱۹۶۹ تنها ۵۰ چریک و ۳۵ قبضه تفنگ داشت، اما به تدریج رشد کرد و در سال ۱۹۷۲ که سربازان دولتی، کمونیست‌ها را محاصره کردند تعداد آنان به ۶۰۰ نفر می‌رسید.

نیروهای چپگرا به مرور زمان به دلیل فساد در بدنه دولتی فیلیپین رشد کردند. بیشترین فعالیت چپگراها در حال حاضر در مناطق شمالی و جنوبی میندانائو است.

این حزب تاکنون چند دور مذاکره با دولت فیلیپین برای صلح انجام داده‌است و بنیگنو آکینو رئیس جمهوری فیلیپین نیز دی ماه سال ۹۲ از دولت نروژ خواسته بود برای برقراری صلح میان مانیل و ارتش نوین خلق (چریک‌های کمونیست) میانجی‌گری کند.

از ارتش نوین خلق به عنوان قدیمی ترین گروه چریکی در آسیا نام برده می شود.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)