(تصاویر) شکستن پل قدیمی بر اثر طغیان رودخانه کن
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
یک پل قدیمی بر روی رودخانه کن تهران با دسترسی محلی در محله گلدسته بر اثر بارش باران و طغیان رودخانه ریزش کرده است.
 
تصاویر حسن شیروانی، عکاس میزان را در ادامه می‌بینید: