(تصاویر) وضعیت محله سعدی پس از سیل شیراز
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

محله سعدی شیراز که وخیم ترین روز سیل را در دومین روز بارشهای اخیر شیراز سپری کرده بود پس از فروکش کردن سیلاب شاهد حضور نیروهای مختلف امدادی بود. بسیاری از منازل پر از سیلاب شده و اهالی میکوشند با کمک نیروهای امدادی سیلاب را خارج کنند. عکس: رضا قادری