(تصاویر) دختری که بلندترین موهای جهان را دارد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

یک دختر 15 ساله رکورد بلندترین موهای جهان را شکست.

به گزارش فرارو، این دختر نوجوان اوکراینی که اولنا کورزنیوک نام دارد صاحب بلندترین مو در جهان است.

طول موهای اولنا 2 متر و 35 سانتیمتر است که با حضور کارشناسان ثبت رکورد اندازه گیری و ثبت شد.

این دختر که موهای طلایی دارد می گوید که هیچوقت به آرایشگاه برای کوتاه کردن موهایش نرفته است.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)