دسته‌گل جنسی رئيس‌ سابق‌ رژيم‌ صهيونيستي‌
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
موشه‌ کتساو رئيس‌ سابق‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ بار ديگر به‌ سوء استفاده‌ جنسي‌ متهم‌ شد.

به‌ گزارش‌ عصر ایران به نقل از پايگاه‌ اينترنتي‌ شبکه‌ العربيه‌ زني‌ روز گذشته‌ اعلام‌ کرده‌ است‌ که‌ مورد تجاوز و ازار و اذيت‌ جنسي‌ موشه‌ قرار گرفت‌.

وي‌ سومين‌ زني‌ است‌ که‌ کتساو را به‌ تجاوز جنسي‌ متهم‌ مي‌ کند.

اين‌ زن‌ تاکيد کرد مدارک‌ خود را به‌ دادگاه‌ تحويل‌ داده‌ است‌ ‌موشه‌ کتساو اين‌ اتهام‌ را رد کرد‌ گرچه‌ وي‌ به‌ چند مورد ازار و اذيت‌ جنسي‌ اعتراف‌ کرده‌ است‌ و براساس‌ همين‌ اعتراف‌ مجبور به‌ استعفا از مقام‌ خود شد‌.

به گزارش عصر ایران، اين‌ زن‌ که‌ در دفتر کتساو کار مي‌ کرد شکايت‌ خود را به‌ دادگاه‌ عالي‌ اسرائيل‌ ارائه‌ کرد ‌ همزمان‌ با اين‌ شکايت‌ گروههاي‌ مدافع حقوق‌ مدني‌ و حقوق‌ زن‌ در اسرائيل‌ به‌ توافق‌ قضايي‌ کتساو و دادستاني‌ در خارج‌ از دادگاه‌ اعتراض‌ کردند.‌

براساس‌ اين‌ توافق‌ قضايي‌ کتساو از مجازات‌ حبس‌ معاف‌ خواهد شد و به‌ شاکيان‌ خود جريمه‌ نقدي‌ پرداخت‌ خواهد کرد .‌