جمعیت شهرهای ایران+ جدول
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(جدول) جمعیت شهرهای ایران

 

رتبه در
کشور
نام شهر استان جمعیت ۱۳۸۵ جمعیت ۱۳۹۰ جمعیت ۱۳۹۵ رتبه در
استان
تغییر
۱ تهران تهران ۷٬۷۰۵٬۰۳۶ ۸٬۱۵۴٬۰۵۱ ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ ۱ +۶٫۶۲%
۲ مشهد خراسان رضوی ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ ۲٬۷۴۹٬۳۷۴ ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ ۱ +۹٫۱۶%
۳ اصفهان اصفهان ۱٬۵۸۳٬۶۰۹ ۱٬۷۵۶٬۱۲۶ ۱٬۹۶۱٬۲۶۰ ۱ +۱۱٫۶۸%
۴ کرج البرز ۱٬۳۷۷٬۴۵۰ ۱٬۶۱۴٬۶۲۶ ۱٬۵۹۲٬۴۹۲ ۱ −۱٫۳۷%[
۵ شیراز فارس ۱٬۲۱۴٬۸۰۸ ۱٬۴۶۰٬۶۶۵ ۱٬۵۶۵٬۵۷۲ ۱ +۷٫۱۸%
۶ تبریز آذربایجان شرقی ۱٬۳۷۸٬۹۳۵ ۱٬۴۹۴٬۹۸۸ ۱٬۵۵۸٬۶۹۳ ۱ +۴٫۲۶%
۷ قم قم ۹۵۱٬۹۱۸ ۱٬۰۷۴٬۰۳۶ ۱٬۲۰۱٬۱۵۸ ۱ +۱۱٫۸۴%
۸ اهواز خوزستان ۹۶۹٬۸۴۳ ۱٬۱۱۲٬۰۲۱ ۱٬۱۸۴٬۷۸۸ ۱ +۶٫۵۴%
۹ کرمانشاه کرمانشاه ۷۸۴٬۶۰۲ ۸۵۱٬۴۰۵ ۹۴۶٬۶۵۱ ۱ +۱۱٫۱۹%
۱۰ ارومیه آذربایجان غربی ۵۷۷٬۳۰۷ ۶۶۷٬۴۹۹ ۷۳۶٬۲۲۴ ۱ +۱۰٫۳۰%
۱۱ رشت گیلان ۵۵۱٬۱۶۱ ۶۳۹٬۹۵۱ ۶۷۹٬۹۹۵ ۱ +۶٫۲۶%
۱۲ زاهدان سیستان و بلوچستان ۵۵۲٬۷۰۶ ۵۶۰٬۷۲۵ ۵۸۷٬۷۳۰ ۱ +۴٫۸۲%
۱۳ همدان همدان ۴۷۳٬۱۴۹ ۵۲۵٬۷۹۴ ۵۵۴٬۴۰۶ ۱ +۵٫۴۴%
۱۴ کرمان کرمان ۴۹۶٬۶۸۴ ۵۳۴٬۴۴۱ ۵۳۷٬۷۱۸ ۱ +۰٫۶۱%
۱۵ یزد یزد ۴۲۳٬۰۰۶ ۴۸۶٬۱۵۲ ۵۲۹٬۶۷۳ ۱ +۸٫۹۵%
۱۶ اردبیل اردبیل ۴۱۲٬۶۶۹ ۴۸۲٬۶۳۲ ۵۲۹٬۳۷۴ ۱ +۹٫۶۸%
۱۷ بندرعباس هرمزگان ۳۶۷٬۵۰۸ ۴۳۵٬۷۵۱ ۵۲۶٬۶۴۸ ۱ +۲۰٫۸۶%
۱۸ اراک مرکزی ۴۳۸٬۳۳۸ ۵۲۶٬۱۸۲ ۵۲۰٬۹۴۴ ۱ −۱٫۰۰%
۱۹ اسلام‌شهر تهران ۳۵۷٬۱۷۱ ۳۸۹٬۱۰۲ ۴۴۸٬۱۲۹ ۲ +۱۵٫۱۷%
۲۰ زنجان زنجان ۳۴۱٬۸۰۱ ۳۸۶٬۸۵۱ ۴۳۰٬۸۷۱ ۱ +۱۱٫۳۸%
۲۱ سنندج کردستان ۳۱۱٬۴۴۶ ۳۷۳٬۹۸۷ ۴۱۲٬۷۶۷ ۱ +۱۰٫۳۷%
۲۲ قزوین قزوین ۳۴۹٬۸۲۱ ۳۸۱٬۵۹۸ ۴۰۲٬۷۴۸ ۱ +۵٫۵۴%
۲۳ خرم‌آباد لرستان ۳۲۸٬۵۴۴ ۳۴۸٬۲۱۶ ۳۷۳٬۴۱۶ ۱ +۷٫۲۴%
۲۴ گرگان گلستان ۲۶۹٬۲۲۶ ۳۲۹٬۵۳۶ ۳۵۰٬۶۷۶ ۱ +۶٫۴۲%
۲۵ ساری مازندران ۲۵۹٬۰۸۴ ۲۹۶٬۴۱۷ ۳۴۷٬۴۰۲ ۱ +۱۷٫۲۰%
۲۶ شهریار تهران ۱۸۹٬۱۲۰ ۲۴۹٬۴۷۳ ۳۰۹٬۶۰۷ ۳ +۲۴٫۱۰%
۲۷ قدس تهران ۲۲۹٬۳۵۴ ۲۸۳٬۵۱۷ ۳۰۹٬۶۰۵ ۴ +۹٫۲۰%
۲۸ کاشان اصفهان ۲۴۸٬۷۸۹ ۲۷۵٬۳۲۵ ۳۰۴٬۴۸۷ ۲ +۱۰٫۵۹%
۲۹ ملارد تهران ۲۲۸٬۶۷۳ ۲۹۰٬۸۱۷ ۲۸۱٬۰۲۷ ۵ −۳٫۳۷%
۳۰ دزفول خوزستان ۲۲۸٬۵۰۷ ۲۴۸٬۳۸۰ ۲۶۴٬۷۰۹ ۲ +۶٫۵۷%
۳۱ نیشابور خراسان رضوی ۲۰۵٬۹۷۲ ۲۳۹٬۱۸۵ ۲۶۴٬۳۷۵ ۲ +۱۰٫۵۳%
۳۲ بابل مازندران ۱۹۸٬۶۳۶ ۲۱۹٬۴۶۷ ۲۵۰٬۲۱۷ ۲ +۱۴٫۰۱%
۳۳ خمینی‌شهر اصفهان ۲۱۸٬۷۳۷ ۲۴۴٬۶۹۶ ۲۴۷٬۱۲۸ ۳ +۰٫۹۹%
۳۴ سبزوار خراسان رضوی ۲۰۸٬۱۷۲ ۲۳۱٬۵۵۷ ۲۴۳٬۷۰۰ ۳ +۵٫۲۴%
۳۵ بروجرد لرستان ۳۲۹٬۵۴۱ ۳۴۰٬۶۵۴ ۳۳۴٬۹۹۷ ۲ −۳۱٫۰۲%
۳۶ گلستان تهران ۲۳۱٬۸۸۲ ۲۵۹٬۴۸۰ ۲۳۹٬۵۵۶ ۶ −۷٫۶۸%
۳۷ آمل مازندران ۱۹۷٬۴۷۰ ۲۱۹٬۹۱۵ ۲۳۷٬۵۲۸ ۳ +۸٫۰۱%
۳۸ پاکدشت تهران ۱۲۶٬۲۸۱ ۲۰۶٬۴۹۰ ۲۳۶٬۳۱۹ ۷ +۱۴٫۴۵%
۳۹ نجف‌آباد اصفهان ۲۰۶٬۱۱۴ ۲۲۱٬۸۱۴ ۲۳۵٬۲۸۱ ۴ +۶٫۰۷%
۴۰ آبادان خوزستان ۲۱۷٬۹۸۸ ۲۱۲٬۷۴۴ ۲۳۱٬۴۷۶ ۳ +۸٫۸۰%
۴۱ قرچک تهران ۱۷۳٬۸۳۲ ۱۹۱٬۵۸۸ ۲۳۱٬۰۷۵ ۸ +۲۰٫۶۱%
۴۲ بجنورد خراسان شمالی ۱۷۲٬۷۷۲ ۱۹۹٬۷۹۱ ۲۲۸٬۹۳۱ ۱ +۱۴٫۵۹%
۴۳ ورامین تهران ۲۰۸٬۵۶۹ ۲۱۸٬۹۹۱ ۲۲۵٬۶۲۸ ۹ +۳٫۰۳%
۴۴ بوشهر بوشهر ۱۶۱٬۶۷۴ ۱۹۵٬۲۲۲ ۲۲۳٬۵۰۴ ۱ +۱۴٫۴۹%
۴۵ ساوه مرکزی ۱۷۹٬۰۰۹ ۲۰۰٬۴۸۱ ۲۲۰٬۷۶۲ ۲ +۱۰٫۱۲%
۴۶ قائم‌شهر مازندران ۱۷۴٬۲۴۶ ۱۹۶٬۰۵۰ ۲۰۴٬۹۵۳ ۴ +۴٫۵۴%
۴۷ بیرجند خراسان جنوبی ۱۵۷٬۸۴۸ ۱۷۸٬۰۲۰ ۲۰۳٬۶۳۶ ۱ +۱۴٫۳۹%
۴۸ نسیم‌شهر تهران ۱۳۵٬۸۲۴ ۱۵۷٬۴۷۴ ۲۰۰٬۳۹۳ ۱۰ +۲۷٫۲۵%
۴۹ سیرجان کرمان ۱۶۷٬۰۱۴ ۱۸۵٬۶۲۳ ۱۹۹٬۷۰۴ ۲ +۷٫۵۹%
۵۰ خوی آذربایجان غربی ۱۷۸٬۷۰۸ ۲۰۰٬۹۸۵ ۱۹۸٬۸۴۵ ۲ −۱٫۰۶%
۵۱ ایلام ایلام ۱۵۵٬۲۸۹ ۱۷۲٬۲۱۳ ۱۹۴٬۰۳۰ ۱ +۱۲٫۶۷%
۵۲ بوکان آذربایجان غربی ۱۴۹٬۳۴۰ ۱۷۰٬۶۰۰ ۱۹۳٬۵۰۱ ۳ +۱۳٫۴۲%
۵۳ شهرکرد چهارمحال و بختیاری ۱۲۶٬۷۴۶ ۱۵۹٬۷۵۵ ۱۹۰٬۴۴۱ ۱ +۱۹٫۲۱%
۵۴ سمنان سمنان ۱۲۴٬۹۹۹ ۱۵۳٬۶۸۰ ۱۸۵٬۱۲۹ ۱ +۲۰٫۴۶%
۵۵ فردیس البرز -- -- ۱۸۱٬۱۷۴ ۲ NA
۵۶ مراغه آذربایجان شرقی ۱۴۶٬۴۰۵ ۱۶۲٬۲۷۵ ۱۷۵٬۲۵۵ ۲ +۸٫۰۰%
۵۷ شاهین‌شهر اصفهان ۱۲۶٬۰۷۰ ۱۴۳٬۳۰۸ ۱۷۳٬۳۲۹ ۵ +۲۰٫۹۵%
۵۸ ملایر همدان ۱۵۳٬۷۴۸ ۱۶۹٬۳۵۲ ۱۷۰٬۲۳۷ ۲ +۰٫۵۲%
۵۹ مهاباد آذربایجان غربی ۱۳۳٬۳۲۴ ۱۴۷٬۲۶۸ ۱۶۸٬۳۹۳ ۴ +۱۴٫۳۴%
۶۰ سقز کردستان ۱۳۱٬۳۴۹ ۱۳۹٬۷۳۸ ۱۶۵٬۲۵۸ ۲ +۱۸٫۲۶%
۶۱ بندر ماهشهر خوزستان ۱۰۹٬۹۲۷ ۱۵۳٬۷۷۸ ۱۶۲٬۷۹۷ ۴ +۵٫۸۶%
۶۲ رفسنجان کرمان ۱۳۶٬۳۸۸ ۱۵۱٬۴۲۰ ۱۶۱٬۹۰۹ ۳ +۶٫۹۳%
۶۳ گنبد کاووس گلستان ۱۲۷٬۱۶۷ ۱۴۴٬۵۴۶ ۱۵۱٬۹۱۰ ۲ +۵٫۰۹%
۶۴ شاهرود سمنان ۱۲۶٬۹۱۶ ۱۴۰٬۴۷۴ ۱۵۰٬۱۲۹ ۲ +۶٫۸۷%
۶۵ مرودشت فارس ۱۲۳٬۸۵۸ ۱۳۸٬۶۴۹ ۱۴۸٬۸۵۸ ۲ +۷٫۳۶%
۶۶ کمال‌شهر البرز ۸۰٬۴۳۵ ۱۰۹٬۹۴۳ ۱۴۱٬۶۶۹ ۳ +۲۸٫۸۶%
۶۷ جهرم فارس ۱۰۳٬۰۲۳ ۱۱۴٬۱۰۸ ۱۴۱٬۶۳۴ ۳ +۲۴٫۱۲%
۶۸ تربت حیدریه خراسان رضوی ۱۱۹٬۳۶۰ ۱۳۱٬۱۵۰ ۱۴۰٬۰۱۹ ۴ +۶٫۷۶%
۶۹ مریوان کردستان ۹۱٬۶۶۴ ۱۱۰٬۴۶۴ ۱۳۶٬۶۵۴ ۳ +۲۳٫۷۱%
۷۰ اندیمشک خوزستان ۱۱۹٬۴۲۲ ۱۲۶٬۸۱۱ ۱۳۵٬۱۱۶ ۵ +۶٫۵۵%
۷۱ شهرضا اصفهان ۱۰۸٬۲۹۹ ۱۳۴٬۹۵۲ ۱۲۳٬۷۶۷ ۶ +۹٫۰۴%
۷۲ زابل سیستان و بلوچستان ۱۳۰٬۶۴۲ ۱۳۷٬۷۲۲ ۱۳۴٬۹۵۰ ۲ −۲٫۰۱%
۷۳ یاسوج کهگیلویه و بویراحمد ۹۶٬۷۸۶ ۱۰۸٬۵۰۵ ۱۳۴٬۵۳۲ ۱ +۲۳٫۹۹%
۷۴ میاندوآب آذربایجان غربی ۱۱۲٬۹۳۳ ۱۲۳٬۰۸۱ ۱۳۴٬۴۲۵ ۵ +۹٫۲۲%
۷۵ خرمشهر خوزستان ۱۲۳٬۸۶۶ ۱۲۹٬۴۱۸ ۱۳۳٬۰۹۷ ۶ +۲٫۸۴%
۷۶ مرند آذربایجان شرقی ۱۱۴٬۱۶۵ ۱۲۴٬۳۲۳ ۱۳۰٬۸۲۵ ۳ +۵٫۲۳%
۷۷ جیرفت کرمان ۹۵٬۰۳۱ ۱۱۱٬۰۳۴ ۱۳۰٬۴۲۹ ۴ +۱۷٫۴۷%
۷۸ بم کرمان ۷۳٬۸۲۳ ۱۰۷٬۱۳۱ ۱۲۷٬۳۹۶ ۵ +۱۸٫۹۲%
۷۹ بهبهان خوزستان ۹۹٬۲۰۴ ۱۰۷٬۴۱۲ ۱۲۲٬۶۰۴ ۷ +۱۴٫۱۴%
۸۰ دورود لرستان ۱۰۰٬۵۲۸ ۹۹٬۴۹۹ ۱۲۱٬۶۳۸ ۳ +۲۲٫۲۵%
۸۱ نظرآباد البرز ۹۷٬۶۸۴ ۱۰۷٬۸۰۶ ۱۱۹٬۵۱۲ ۴ +۱۰٫۸۶%
۸۲ محمدشهر البرز ۸۳٬۱۲۶ ۱۰۰٬۵۱۹ ۱۱۹٬۴۱۸ ۵ +۱۸٫۸۰%
۸۳ ایذه خوزستان ۱۰۳٬۶۹۵ ۱۱۷٬۰۹۳ ۱۱۹٬۳۹۹ ۸ +۱٫۹۷%
۸۴ بندرانزلی گیلان ۱۰۹٬۶۸۷ ۱۱۶٬۶۶۴ ۱۱۸٬۵۶۴ ۲ +۱٫۶۳%
۸۵ اندیشه تهران ۷۵٬۵۹۶ ۹۶٬۸۰۷ ۱۱۶٬۰۶۲ ۱۱ +۱۹٫۸۹%
۸۶ ایرانشهر (شهر) سیستان و بلوچستان ۹۹٬۴۹۶ ۹۷٬۰۱۲ ۱۱۳٬۷۵۰ ۳ +۱۷٫۲۵%
۸۷ فسا فارس ۹۰٬۲۵۱ ۱۰۴٬۸۰۹ ۱۱۰٬۸۲۵ ۴ +۵٫۷۴%
۸۸ برازجان بوشهر ۹۲٬۲۲۱ ۹۵٬۴۴۹ ۱۱۰٬۵۶۷ ۲ +۱۵٫۸۴%
۸۹ بانه کردستان ۶۹٬۶۳۵ ۸۵٬۱۹۰ ۱۱۰٬۲۱۸ ۴ +۲۹٫۳۸%
۹۰ چابهار سیستان و بلوچستان ۷۱٬۰۷۰ ۸۵٬۶۳۳ ۱۰۶٬۷۳۹ ۴ +۲۴٫۶۵%
۹۱ رباط کریم تهران ۶۲٬۹۳۷ ۷۸٬۰۹۷ ۱۰۵٬۳۹۳ ۱۲ +۳۴٫۹۵%
۹۲ کاشمر خراسان رضوی ۸۱٬۵۲۷ ۹۰٬۲۰۰ ۱۰۲٬۲۸۲ ۵ +۱۳٫۳۹%
۹۳ شوشتر خوزستان ۹۴٬۱۲۴ ۱۰۶٬۸۱۵ ۱۰۱٬۸۷۸ ۹ −۴٫۶۲%
۹۴ قوچان خراسان رضوی ۹۶٬۹۵۳ ۱۰۳٬۷۶۰ ۱۰۱٬۶۰۴ ۶ −۲٫۰۸%
۹۵ لاهیجان گیلان ۷۱٬۸۷۱ ۹۴٬۰۵۱ ۱۰۱٬۰۷۳ ۳ +۷٫۴۷%
۹۶ اهر آذربایجان شرقی ۸۵٬۷۸۲ ۹۲٬۶۰۸ ۱۰۰٬۶۴۱ ۴ +۸٫۶۷%
۹۷ مسجد سلیمان خوزستان ۱۰۶٬۱۲۱ ۱۰۳٬۳۶۹ ۱۰۰٬۴۹۷ ۱۰ −۲٫۷۸%
۹۸ تربت جام خراسان رضوی ۸۳٬۵۵۸ ۹۴٬۷۵۸ ۱۰۰٬۴۴۹ ۷ +۶٫۰۱%
۹۹ ابهر زنجان ۷۰٬۸۳۶ ۸۷٬۳۹۶ ۹۹٬۲۸۵ ۲ +۱۳٫۶۰%
۱۰۰ میانه آذربایجان شرقی ۸۷٬۳۸۵ ۹۵٬۵۰۵ ۹۸٬۹۷۳ ۵ +۳٫۶۳%
۱۰۱ پرند تهران ۵٬۷۹۱ ۲۸٬۷۳۳ ۹۷٬۴۶۴ ۱۳ +۲۳۹٫۲۱%
۱۰۲ دوگنبدان کهگیلویه و بویراحمد ۸۱٬۹۰۲ ۹۱٬۷۳۹ ۹۶٬۷۲۸ ۲ +۵٫۴۴%
۱۰۳ کازرون فارس ۸۴٬۵۹۴ ۸۹٬۶۸۵ ۹۶٬۶۸۳ ۵ +۷٫۸۰%
۱۰۴ بهشهر مازندران ۸۳٬۵۳۷ ۸۹٬۲۵۱ ۹۴٬۷۰۲ ۵ +۶٫۱۱%
۱۰۵ الوند قزوین ۶۹٬۳۳۳ ۸۸٬۷۱۱ ۹۳٬۸۳۶ ۲ +۵٫۷۸%
۱۰۶ پارس‌آباد اردبیل ۸۱٬۷۸۲ ۸۸٬۹۲۴ ۹۳٬۳۸۷ ۲ +۵٫۰۲%
۱۰۷ سلماس آذربایجان غربی ۷۹٬۵۶۰ ۸۸٬۱۹۶ ۹۲٬۸۱۱ ۶ +۵٫۲۳%
۱۰۸ شهرصدرا فارس ۹٬۹۴۹ ۳۹٬۹۷۹ ۹۱٬۸۶۳ ۶ +۱۲۹٫۷۸%
۱۰۹ پیرانشهر آذربایجان غربی ۵۷٬۶۹۲ ۶۹٬۰۴۹ ۹۱٬۵۱۵ ۷ +۳۲٫۵۴%
۱۱۰ اسلام‌آباد غرب کرمانشاه ۸۹٬۴۳۰ ۹۴٬۶۹۹ ۹۰٬۵۵۹ ۲ −۴٫۳۷%
۱۱۱ محمدیه قزوین ۴۱٬۷۶۶ ۴۸٬۸۶۲ ۹۰٬۵۱۳ ۳ +۸۵٫۲۴%
۱۱۲ الیگودرز لرستان ۷۸٬۶۹۰ ۸۷٬۹۶۷ ۸۹٬۲۶۸ ۴ +۱٫۴۸%
۱۱۳ کوهدشت لرستان ۸۵٬۵۱۹ ۹۲٬۹۲۷ ۸۹٬۰۹۱ ۵ −۴٫۱۳%
۱۱۴ فولادشهر اصفهان ۵۵٬۴۹۶ ۶۶٬۹۰۳ ۸۸٬۴۲۶ ۷ +۳۲٫۱۷%
۱۱۵ بناب آذربایجان شرقی ۷۵٬۳۳۲ ۷۹٬۸۹۴ ۸۵٬۲۷۴ ۶ +۶٫۷۳%
۱۱۶ باغستان تهران ۵۲٬۳۳۰ ۷۱٬۸۶۱ ۸۳٬۹۳۴ ۱۴ +۱۶٫۸۰%
۱۱۷ شیروان خراسان شمالی ۸۲٬۷۹۰ ۸۸٬۲۵۴ ۸۲٬۶۸۹ ۲ −۶٫۳۱%
۱۱۸ سهند آذربایجان شرقی ۱۳٬۶۱۰ ۲۴٬۷۰۴ ۸۲٬۴۹۴ ۷ +۲۳۳٫۹۳%
۱۱۹ نقده آذربایجان غربی ۷۲٬۹۷۵ ۷۵٬۵۵۰ ۸۱٬۵۹۸ ۸ +۸٫۰۱%
۱۲۰ میبد یزد ۵۸٬۲۹۵ ۶۶٬۹۰۷ ۸۰٬۷۱۲ ۲ +۲۰٫۶۳%
۱۲۱ تاکستان قزوین ۷۳٬۶۲۵ ۷۷٬۹۰۷ ۸۰٬۲۹۹ ۴ +۳٫۰۷%
۱۲۲ لنگرود گیلان ۶۵٬۳۶۹ ۷۴٬۴۷۷ ۷۹٬۴۴۵ ۴ +۶٫۶۷%
۱۲۳ بومهن تهران ۴۳٬۰۰۴ ۵۳٬۴۵۱ ۷۹٬۰۳۴ ۱۵ +۴۷٫۸۶%
۱۲۴ بهارستان اصفهان ۴۵٬۵۳۸ ۶۱٬۶۷۴ ۷۹٬۰۲۳ ۸ +۲۸٫۱۳%
۱۲۵ بندر امام خمینی خوزستان ۶۷٬۰۷۸ ۷۲٬۳۵۷ ۷۸٬۳۵۳ ۱۱ +۸٫۲۹%
۱۲۶ قروه کردستان ۶۵٬۸۴۲ ۷۱٬۲۳۲ ۷۸٬۲۷۶ ۵ +۹٫۸۹%
۱۲۷ شوش خوزستان ۵۳٬۸۹۷ ۵۹٬۱۶۱ ۷۷٬۱۴۸ ۱۲ +۳۰٫۴۰%
۱۲۸ نهاوند همدان ۷۲٬۲۱۸ ۷۵٬۴۴۵ ۷۶٬۱۶۲ ۳ +۰٫۹۵%
۱۲۹ اردکان یزد ۵۱٬۳۴۹ ۵۶٬۷۷۶ ۷۵٬۲۷۱ ۳ +۳۲٫۵۸%
۱۳۰ رامهرمز خوزستان ۴۹٬۸۲۲ ۶۹٬۸۶۹ ۷۴٬۲۸۵ ۱۳ +۶٫۳۲%
۱۳۱ خمین مرکزی ۶۴٬۰۳۱ ۷۰٬۰۵۳ ۷۴٬۲۵۶[۶] ۳ +۶٫۰۰%
۱۳۲ مشگین‌شهر اردبیل ۶۱٬۲۹۶ ۶۶٬۸۸۳ ۷۴٬۱۰۹ ۳ +۱۰٫۸۰%
۱۳۳ بندر گناوه بوشهر ۵۹٬۲۹۱ ۶۴٬۱۱۰ ۷۳٬۴۷۲ ۳ +۱۴٫۶۰%
۱۳۴ پردیس تهران ۲۵٬۳۶۰ ۳۷٬۲۵۷ ۷۳٬۳۶۳ ۱۶ +۹۶٫۹۱%
۱۳۵ میناب هرمزگان ۵۴٬۶۲۳ ۶۳٬۲۲۹ ۷۳٬۱۷۰ ۲ +۱۵٫۷۲%
۱۳۶ داراب فارس ۵۴٬۵۱۳ ۶۱٬۶۷۲ ۷۰٬۲۳۲ ۷ +۱۳٫۸۸%
۱۳۷ مبارکه اصفهان ۶۲٬۴۵۴ ۶۶٬۰۹۲ ۶۹٬۴۴۹ ۹ +۵٫۰۸%
۱۳۸ امیدیه خوزستان ۵۷٬۹۷۰ ۶۰٬۴۶۱ ۶۷٬۴۲۷ ۱۴ +۱۱٫۵۲%
۱۳۹ نورآباد لرستان ۵۶٬۴۰۴ ۶۱٬۱۶۴ ۶۵٬۵۴۷ ۶ +۷٫۱۷%
۱۴۰ فیروزآباد فارس ۵۸٬۲۱۰ ۶۴٬۹۶۹ ۶۵٬۴۱۷ ۸ +۰٫۶۹%
۱۴۱ آران و بیدگل اصفهان ۵۵٬۶۵۱ ۶۰٬۲۹۰ ۶۵٬۴۰۴ ۱۰ +۸٫۴۸%
۱۴۲ باقرشهر تهران ۵۲٬۵۷۵ ۵۹٬۰۹۱ ۶۵٬۳۸۸ ۱۷ +۱۰٫۶۶%
۱۴۳ چالوس مازندران ۴۴٬۶۱۸ ۴۷٬۸۸۱ ۶۵٬۱۹۶ ۶ +۳۶٫۱۶%
۱۴۴ ماهدشت البرز ۴۳٬۱۰۰ ۵۱٬۵۱۸ ۶۲٬۹۱۰ ۶ +۲۲٫۱۱%
۱۴۵ لار فارس ۵۱٬۹۶۱ ۶۵٬۴۵۱ ۶۲٬۰۴۵ ۹ −۵٫۲۰%
۱۴۶ مشکین دشت البرز ۴۳٬۶۹۶ ۵۳٬۴۴۰ ۶۲٬۰۰۵ ۷ +۱۶٫۰۳%
۱۴۷ نکا مازندران ۴۶٬۱۵۲ ۵۰٬۶۸۰ ۶۰٬۹۹۱ ۷ +۲۰٫۳۵%
۱۴۸ زرند کرمان ۵۴٬۷۴۵ ۵۷٬۷۴۹ ۶۰٬۳۷۰ ۶ +۴٫۵۴%
۱۴۹ بندر کنگان بوشهر ۲۳٬۹۲۱ ۷۶٬۳۲۹ ۶۰٬۱۸۷ ۴ −۲۱٫۱۵%
۱۵۰ آبیک قزوین ۴۷٬۲۳۳ ۵۵٬۷۷۹ ۶۰٬۱۰۷ ۵ +۷٫۷۶%
۱۵۱ سراوان سیستان و بلوچستان ۵۸٬۶۵۲ ۵۹٬۷۹۵ ۶۰٬۰۱۴ ۵ +۰٫۳۷%
۱۵۲ بابلسر مازندران ۴۷٬۸۷۲ ۵۰٬۴۷۷ ۵۹٬۹۶۶ ۸ +۱۸٫۸۰%
۱۵۳ اسفراین خراسان شمالی ۵۱٬۳۲۱ ۶۰٬۳۷۲ ۵۹٬۴۹۰ ۳ −۱٫۴۶%
۱۵۴ پیشوا تهران ۴۱٬۴۸۰ ۴۷٬۲۵۳ ۵۹٬۱۸۴ ۱۸ +۲۵٫۲۵%
۱۵۵ آباده فارس ۵۲٬۰۴۲ ۵۵٬۷۵۸ ۵۹٬۱۱۶ ۱۰ +۶٫۰۲%
۱۵۶ دامغان سمنان ۵۷٬۳۳۱ ۵۸٬۷۷۰ ۵۹٬۱۰۶ ۳ +۰٫۵۷%
۱۵۷ گلپایگان اصفهان ۴۷٬۸۴۹ ۵۴٬۷۵۲ ۵۸٬۹۳۶ ۱۱ +۷٫۶۴%
۱۵۸ صالحیه تهران ۵۴٬۲۱۸ ۵۶٬۳۵۶ ۵۸٬۶۸۳ ۱۹ +۴٫۱۳%
۱۵۹ کامیاران کردستان ۴۶٬۷۶۰ ۵۹٬۹۰۷ ۵۷٬۰۷۷ ۶ −۴٫۷۲%
۱۶۰ بروجن چهارمحال و بختیاری ۴۹٬۰۷۷ ۵۲٬۶۹۴ ۵۷٬۰۷۱ ۲ +۸٫۳۱%
۱۶۱ نورآباد فارس ۵۱٬۶۶۸ ۵۵٬۷۳۶ ۵۷٬۰۵۸ ۱۱ +۲٫۳۷%
۱۶۲ دهدشت کهگیلویه و بویراحمد ۴۹٬۹۹۵ ۵۶٬۲۷۹ ۵۷٬۰۳۶ ۳ +۱٫۳۵%
۱۶۳ خاش سیستان و بلوچستان ۵۶٬۶۸۳ ۵۴٬۱۰۵ ۵۶٬۵۸۴ ۶ +۴٫۵۸%
۱۶۴ تایباد خراسان رضوی ۴۶٬۲۲۸ ۵۲٬۲۸۰ ۵۶٬۵۶۲ ۸ +۸٫۱۹%
۱۶۵ کوت عبدالله خوزستان -- -- ۵۶٬۲۵۲ ۱۵ ۰٫۰۰%
۱۶۶ زرین‌شهر اصفهان ۵۵٬۹۸۴ ۶۰٬۱۱۸ ۵۵٬۸۱۷ ۱۲ −۷٫۱۵%
۱۶۷ اسدآباد همدان ۵۱٬۳۰۴ ۵۵٬۰۲۴ ۵۵٬۷۰۳ ۴ +۱٫۲۳%
۱۶۸ هشتگرد البرز ۴۵٬۳۳۲ ۵۱٬۹۵۳ ۵۵٬۶۴۰ ۸ +۷٫۱۰%
۱۶۹ تنکابن مازندران ۴۳٬۱۲۸ ۴۵٬۳۳۸ ۵۵٬۴۳۴ ۹ +۲۲٫۲۷%
۱۷۰ خرمدره زنجان ۴۸٬۰۵۵ ۵۲٬۵۴۸ ۵۵٬۳۶۸ ۳ +۵٫۳۷%
۱۷۱ اقبالیه قزوین ۴۹٬۲۳۰ ۵۵٬۴۹۸ ۵۵٬۰۶۶ ۶ −۰٫۷۸%
۱۷۲ جوانرود کرمانشاه ۴۳٬۱۰۴ ۵۱٬۴۸۳ ۵۴٬۳۵۴ ۳ +۵٫۵۸%
۱۷۳ هشتپر گیلان ۴۱٬۴۸۶ ۵۲٬۳۴۴ ۵۴٬۱۷۸ ۵ +۳٫۵۰%
۱۷۴ صباشهر تهران ۱۸٬۱۳۲ ۴۷٬۱۲۳ ۵۳٬۹۷۱ ۲۰ +۱۴٫۵۳%
۱۷۵ بندر ترکمن گلستان ۴۵٬۰۴۵ ۴۸٬۷۳۶ ۵۳٬۹۷۰ ۳ +۱۰٫۷۴%
۱۷۶ چناران خراسان رضوی ۴۱٬۷۳۵ ۴۸٬۵۶۷ ۵۳٬۸۷۹ ۹ +۱۰٫۹۴%
۱۷۷ علی‌آباد کتول گلستان ۴۶٬۱۸۳ ۴۹٬۸۰۴ ۵۲٬۸۳۸ ۴ +۶٫۰۹%
۱۷۸ کهنوج کرمان ۳۸٬۵۷۱ ۴۳٬۹۷۷ ۵۲٬۶۲۴ ۷ +۱۹٫۶۶%
۱۷۹ حمیدیا یزد ۲۷٬۶۱۱ ۳۷٬۴۲۸ ۵۱٬۷۹۳ ۴ +۳۸٫۳۸%
۱۸۰ شهر بابک کرمان ۴۳٬۹۱۶ ۴۵٬۲۶۵ ۵۱٬۶۲۰ ۸ +۱۴٫۰۴%
۱۸۱ آستارا گیلان ۴۰٬۶۶۴ ۴۸٬۴۷۰ ۵۱٬۵۷۹ ۶ +۶٫۴۱%
۱۸۲ سوسنگرد خوزستان ۴۳٬۵۹۱ ۴۴٬۴۶۹ ۵۱٬۴۳۱ ۱۶ +۱۵٫۶۶%
۱۸۳ کنگاور کرمانشاه ۴۸٬۹۰۱ ۵۳٬۴۴۹ ۵۱٬۳۵۲ ۴ −۳٫۹۲%
۱۸۴ تویسرکان همدان ۴۲٬۵۲۰ ۴۴٬۵۱۶ ۵۰٬۴۵۵ ۵ +۱۳٫۳۴%
۱۸۵ بیجار کردستان ۴۶٬۱۵۶ ۴۷٬۹۲۶ ۵۰٬۰۱۴ ۷ +۴٫۳۶%
۱۸۶ چهاردانگه تهران ۴۲٬۱۵۹ ۴۶٬۲۲۹ ۴۹٬۹۵۰ ۲۱ +۸٫۰۵%
۱۸۷ نی‌ریز فارس ۴۵٬۱۸۰ ۵۰٬۲۹۱ ۴۹٬۸۵۰ ۱۲ −۰٫۸۸%
۱۸۸ تکاب آذربایجان غربی ۴۳٬۷۰۲ ۴۴٬۰۴۰ ۴۹٬۶۷۷ ۹ +۱۲٫۸۰%
۱۸۹ نوشهر مازندران ۴۰٬۵۷۸ ۴۳٬۳۷۸ ۴۹٬۴۰۳ ۱۰ +۱۳٫۸۹%
۱۹۰ چهارباغ البرز ۵٬۵۷۷ ۶٬۷۷۲ ۴۸٬۸۲۸ ۹ +۶۲۱٫۰۳%
۱۹۱ گرمسار سمنان ۳۸٬۸۹۱ ۴۰٬۹۸۵ ۴۸٬۶۷۲ ۴ +۱۸٫۷۶%
۱۹۲ دماوند تهران ۳۶٬۴۳۳ ۳۷٬۳۱۵ ۴۸٬۳۸۰ ۲۲ +۲۹٫۶۵%
۱۹۳ درچه اصفهان ۴۳٬۱۸۳ ۴۴٬۶۸۹ ۴۷٬۸۰۰ ۱۳ +۶٫۹۶%
۱۹۴ ازنا لرستان ۳۷٬۶۴۵ ۴۰٬۱۴۵ ۴۷٬۴۸۹ ۷ +۱۸٫۲۹%
۱۹۵ صومعه‌سرا گیلان ۳۶٬۵۲۲ ۴۰٬۹۷۸ ۴۷٬۰۸۳ ۷ +۱۴٫۹۰%
۱۹۶ ماکو آذربایجان غربی ۴۱٬۸۶۵ ۴۲٬۷۵۱ ۴۶٬۵۸۱ ۱۰ +۸٫۹۶%
۱۹۷ سردشت آذربایجان غربی ۳۷٬۱۱۵ ۴۲٬۱۶۴ ۴۶٬۴۱۲ ۱۱ +۱۰٫۰۷%
۱۹۸ سرپل ذهاب کرمانشاه ۳۴٬۶۳۲ ۳۵٬۶۳۰ ۴۵٬۴۸۱ ۵ +۲۷٫۶۵%
۱۹۹ بافق یزد ۳۰٬۸۶۷ ۳۳٬۸۸۲ ۴۵٬۴۵۳ ۵ +۳۴٫۱۵%
۲۰۰ سراب آذربایجان شرقی ۴۲٬۰۵۷ ۴۴٬۸۴۶ ۴۵٬۰۳۱ ۸ +۰٫۴۱%
۲۰۱ آستانه اشرفیه گیلان ۳۶٬۲۹۸ ۴۰٬۷۲۶ ۴۴٬۹۴۱ ۸ +۱۰٫۳۵%
۲۰۲ آذرشهر آذربایجان شرقی ۳۶٬۴۷۵ ۳۹٬۹۱۸ ۴۴٬۸۸۷ ۹ +۱۲٫۴۵%
۲۰۳ اقلید فارس ۴۹٬۷۰۹ ۴۴٬۵۵۲ ۴۴٬۳۴۱ ۱۳ −۰٫۴۷%
۲۰۴ سنقر کرمانشاه ۴۳٬۱۸۴ ۴۴٬۹۵۴ ۴۴٬۲۵۶ ۶ −۱٫۵۵%
۲۰۵ هرسین کرمانشاه ۵۱٬۵۶۲ ۴۹٬۹۶۷ ۴۴٬۱۴۶ ۷ −۱۱٫۶۵%
۲۰۶ حسن‌آباد تهران ۲۰٬۴۵۱ ۲۷٬۸۵۹ ۴۳٬۹۲۲ ۲۳ +۵۷٫۶۶%
۲۰۷ آزادشهر گلستان ۳۸٬۲۶۰ ۳۹٬۹۷۹ ۴۳٬۷۶۰ ۵ +۹٫۴۶%
۲۰۸ کنارک سیستان و بلوچستان ۲۸٬۶۵۸ ۳۵٬۶۳۰ ۴۳٬۲۵۸ ۷ +۲۱٫۴۱%
۲۰۹ محلات مرکزی ۳۵٬۳۱۹ ۴۰٬۸۵۲ ۴۳٬۲۴۵ ۴ +۵٫۸۶%
۲۱۰ شاهین‌دژ آذربایجان غربی ۳۴٬۲۰۴ ۳۸٬۳۹۶ ۴۳٬۱۳۱ ۱۲ +۱۲٫۳۳%
۲۱۱ قائن خراسان جنوبی ۳۲٬۴۷۴ ۴۰٬۲۲۶ ۴۲٬۳۲۳ ۲ +۵٫۲۱%
۲۱۲ سرخس خراسان رضوی ۳۳٬۵۷۱ ۳۷٬۱۶۲ ۴۲٬۱۷۹ ۱۰ +۱۳٫۵۰%
۲۱۳ شهر جدید هشتگرد البرز ۱۵٬۶۱۹ ۲۲٬۷۴۲ ۴۲٬۱۴۷ ۱۰ +۸۵٫۳۳%
۲۱۴ شادگان خوزستان ۴۸٬۶۴۲ ۵۲٬۷۸۶ ۴۱٬۷۳۳ ۱۷ −۲۰٫۹۴%
۲۱۵ دولت‌آباد اصفهان ۳۳٬۹۴۱ ۳۷٬۰۹۸ ۴۰٬۹۴۵ ۱۴ +۱۰٫۳۷%
۲۱۶ دلیجان مرکزی ۳۱٬۸۵۲ ۳۷٬۴۷۰ ۴۰٬۹۰۲ ۵ +۹٫۱۶%
۲۱۷ گناباد خراسان رضوی ۳۴٬۵۶۳ ۳۶٬۳۶۷ ۴۰٬۷۷۳ ۱۱ +۱۲٫۱۲%
۲۱۸ خورموج بوشهر ۳۱٬۶۶۷ ۳۴٬۹۴۴ ۴۰٬۷۲۲ ۵ +۱۶٫۵۴%
۲۱۹ قشم هرمزگان ۲۴٬۴۶۱ ۲۸٬۶۰۲ ۴۰٬۶۷۸ ۳ +۴۲٫۲۲%
۲۲۰ لردگان چهارمحال و بختیاری ۲۲٬۷۲۸ ۳۵٬۲۷۶ ۴۰٬۵۲۸ ۳ +۱۴٫۸۹%
۲۲۱ کردکوی گلستان ۲۸٬۹۹۱ ۳۸٬۲۴۶ ۳۹٬۸۸۱ ۶ +۴٫۲۷%
۲۲۲ کیش هرمزگان ۲۰٬۶۶۷ ۲۴٬۸۱۹ ۳۹٬۸۵۳ ۴ +۶۰٫۵۷%
۲۲۳ اشنویه آذربایجان غربی ۲۹٬۸۹۶ ۳۲٬۷۲۳ ۳۹٬۸۰۱ ۱۳ +۲۱٫۶۳%
۲۲۴ طبس خراسان جنوبی ۳۰٬۶۸۱ ۳۵٬۱۵۰ ۳۹٬۶۷۶ ۳ +۱۲٫۸۸%
۲۲۵ فریمان خراسان رضوی ۳۲٬۶۱۰ ۳۶٬۵۵۰ ۳۹٬۵۱۵ ۱۲ +۸٫۱۱%
۲۲۶ خلخال اردبیل ۳۸٬۵۲۱ ۴۱٬۱۶۵ ۳۹٬۳۰۴ ۴ −۴٫۵۲%
۲۲۷ فریدونکنار مازندران ۳۴٬۴۵۲ ۳۶٬۱۹۲ ۳۸٬۱۵۴ ۱۱ +۵٫۴۲%
۲۲۸ رودسر گیلان ۳۳٬۳۲۱ ۳۷٬۵۷۹ ۳۷٬۹۹۸ ۹ +۱٫۱۱%
۲۲۹ فلاورجان اصفهان ۳۷٬۷۴۰ ۳۸٬۳۱۰ ۳۷٬۷۰۴ ۱۵ −۱٫۵۸%
۲۳۰ کهریزک تهران ۸٬۷۰۴ ۱۳٬۰۹۵ ۳۷٬۵۲۷ ۲۴ +۱۸۶٫۵۸%
۲۳۱ گلبهار خراسان رضوی ۶٬۸۸۹ ۱۲٬۶۱۳ ۳۶٬۸۷۷ ۱۳ +۱۹۲٫۳۷%
۲۳۲ درگز خراسان رضوی ۳۴٬۳۰۵ ۳۷٬۰۵۴ ۳۶٬۷۶۲ ۱۴ −۰٫۷۹%
۲۳۳ استهبان فارس ۳۳٬۱۰۱ ۳۴٬۶۳۹ ۳۶٬۴۱۰ ۱۴ +۵٫۱۱%
۲۳۴ شیبان خوزستان ۲۳٬۲۱۱ ۲۴٬۹۶۸ ۳۶٬۳۷۴ ۱۸ +۴۵٫۶۸%
۲۳۵ کلاله گلستان ۲۷٬۶۶۱ ۲۷٬۹۵۱ ۳۶٬۱۷۶ ۷ +۲۹٫۴۳%
۲۳۶ دهبارز هرمزگان ۳۰٬۰۶۰ ۳۳٬۲۸۵ ۳۶٬۱۲۱ ۵ +۸٫۵۲%
۲۳۷ رامسر مازندران ۳۱٬۶۵۹ ۳۲٬۲۹۴ ۳۵٬۹۹۷ ۱۲ +۱۱٫۴۷%
۲۳۸ فومن گیلان ۲۷٬۷۶۳ ۳۰٬۶۰۸ ۳۵٬۸۴۱ ۱۰ +۱۷٫۱۰%
۲۳۹ صحنه کرمانشاه ۳۴٬۱۳۳ ۳۶٬۵۴۲ ۳۵٬۵۰۸ ۸ −۲٫۸۳%
۲۴۰ آق‌قلا گلستان ۲۷٬۴۰۲ ۳۱٬۶۲۶ ۳۵٬۱۱۶ ۸ +۱۱٫۰۴%
۲۴۱ قیدار زنجان ۲۵٬۵۲۵ ۳۰٬۲۵۱ ۳۴٬۹۲۱ ۴ +۱۵٫۴۴%
۲۴۲ بافت کرمان ۳۵٬۰۰۸ ۳۳٬۱۰۷ ۳۴٬۵۱۷ ۹ +۴٫۲۶%
۲۴۳ گراش فارس ۲۷٬۵۷۴ ۳۰٬۵۹۳ ۳۴٬۴۶۹ ۱۵ +۱۲٫۶۷%
۲۴۴ هادی‌شهر آذربایجان شرقی ۲۷٬۸۴۲ ۳۰٬۵۷۵ ۳۴٬۳۴۶ ۱۰ +۱۲٫۳۳%
۲۴۵ مهریز یزد ۲۶٬۳۶۴ ۲۸٬۴۸۳ ۳۴٬۲۳۷ ۶ +۲۰٫۲۰%
۲۴۶ قهدریجان اصفهان ۳۰٬۰۰۲ ۳۱٬۶۷۹ ۳۴٬۲۲۶ ۱۶ +۸٫۰۴%
۲۴۷ فردوسیه تهران ۱۹٬۳۰۳ ۲۴٬۵۰۸ ۳۴٬۲۲۱ ۲۵ +۳۹٫۶۳%
۲۴۸ دیواندره کردستان ۲۲٬۸۴۲ ۲۶٬۶۵۴ ۳۴٬۰۰۷ ۸ +۲۷٫۵۹%
۲۴۹ عجب‌شیر آذربایجان شرقی ۲۶٬۲۳۵ ۲۶٬۲۸۰ ۳۳٬۶۰۶ ۱۱ +۲۷٫۸۸%
۲۵۰ الشتر لرستان ۲۸٬۳۰۶ ۳۰٬۲۵۱ ۳۳٬۵۵۸ ۸ +۱۰٫۹۳%
۲۵۱ چمران خوزستان ۱۸٬۵۱۹ ۳۱٬۱۳۸ ۳۳٬۵۰۵ ۱۹ +۷٫۶۰%
۲۵۲ وحیدیه تهران ۲۴٬۸۷۱ ۲۸٬۴۰۵ ۳۳٬۲۴۹ ۲۶ +۱۷٫۰۵%
۲۵۳ خواف خراسان رضوی ۲۱٬۱۶۰ ۲۸٬۴۴۴ ۳۳٬۱۸۹ ۱۵ +۱۶٫۶۸%
۲۵۴ دهلران ایلام ۲۷٬۶۰۲ ۳۰٬۹۸۹ ۳۲٬۹۴۱ ۲ +۶٫۳۰%
۲۵۵ جویبار مازندران ۲۷٬۱۱۷ ۲۹٬۱۲۲ ۳۲٬۹۲۴ ۱۳ +۱۳٫۰۶%
۲۵۶ صفادشت تهران ۱۵٬۸۵۵ ۱۹٬۲۳۳ ۳۲٬۴۷۶ ۲۷ +۶۸٫۸۶%
۲۵۷ زرقان فارس ۱۹٬۸۶۱ ۲۸٬۹۵۸ ۳۲٬۲۶۱ ۱۶ +۱۱٫۴۱%
۲۵۸ محمودآباد مازندران ۲۷٬۵۶۱ ۳۱٬۷۷۱ ۳۱٬۸۴۴ ۱۴ +۰٫۲۳%
۲۵۹ فرخ‌شهر چهارمحال و بختیاری ۲۸٬۹۲۰ ۳۰٬۰۳۶ ۳۱٬۷۳۹ ۴ +۵٫۶۷%
۲۶۰ کوار فارس ۲۲٬۱۵۸ ۲۶٬۳۴۲ ۳۱٬۷۱۱ ۱۷ +۲۰٫۳۸%
۲۶۱ جم بوشهر ۱۰٬۸۰۹ ۱۶٬۳۱۳ ۳۱٬۴۳۶ ۶ +۹۲٫۷۱%
۲۶۲ ایوان ایلام ۲۷٬۷۵۲ ۲۹٬۴۰۰ ۳۱٬۲۹۹ ۳ +۶٫۴۶%
۲۶۳ فارسان چهارمحال و بختیاری ۲۶٬۲۱۹ ۲۸٬۰۱۳ ۳۰٬۵۰۴ ۵ +۸٫۸۹%
۲۶۴ امیرکلا مازندران ۲۵٬۱۸۶ ۲۸٬۰۸۶ ۳۰٬۴۷۸ ۱۵ +۸٫۵۲%
۲۶۵ بندرلنگه هرمزگان ۲۵٬۳۰۳ ۳۰٬۴۷۸ ۳۰٬۴۳۵ ۶ −۰٫۱۴%
۲۶۶ مینودشت گلستان ۲۵٬۹۸۳ ۲۸٬۴۷۸ ۳۰٬۰۸۵ ۹ +۵٫۶۴%
۲۶۷ اشتهارد البرز ۱۶٬۹۸۸ ۲۳٬۰۱۰ ۲۹٬۹۹۳ ۱۱ +۳۰٫۳۵%
۲۶۸ سردرود آذربایجان شرقی ۲۴٬۸۵۸ ۲۶٬۸۵۶ ۲۹٬۷۳۹ ۱۲ +۱۰٫۷۴%
۲۶۹ لامرد فارس ۲۱٬۳۶۵ ۲۵٬۱۳۱ ۲۹٬۳۸۰ ۱۸ +۱۶٫۹۱%
۲۷۰ خورزوق اصفهان ۲۰٬۳۰۱ ۲۲٬۳۲۱ ۲۹٬۱۵۴ ۱۷ +۳۰٫۶۱%
۲۷۱ هندیجان خوزستان ۲۵٬۱۰۰ ۲۶٬۲۹۲ ۲۹٬۰۱۵ ۲۰ +۱۰٫۳۶%
۲۷۲ حاجی‌آباد هرمزگان ۲۰٬۲۶۴ ۲۳٬۳۰۹ ۲۸٬۹۷۷ ۷ +۲۴٫۳۲%
۲۷۳ گرمی اردبیل ۲۸٬۳۴۸ ۲۸٬۹۵۳ ۲۸٬۹۶۷ ۵ +۰٫۰۵%
۲۷۴ فردوس خراسان جنوبی ۲۳٬۴۰۵ ۲۵٬۹۶۸ ۲۸٬۶۹۵ ۴ +۱۰٫۵۰%
۲۷۵ بهار همدان ۲۷٬۲۷۱ ۲۷٬۶۴۵ ۲۸٬۶۸۵ ۶ +۳٫۷۶%
۲۷۶ نصیرشهر تهران ۲۳٬۸۰۲ ۲۶٬۹۳۵ ۲۸٬۶۴۴ ۲۸ +۶٫۳۴%
۲۷۷ رودهن تهران ۱۹٬۵۳۵ ۲۱٬۴۷۷ ۲۸٬۵۳۳ ۲۹ +۳۲٫۸۵%
۲۷۸ بردسکن خراسان رضوی ۲۲٬۲۱۱ ۲۶٬۱۰۷ ۲۸٬۲۳۳ ۱۶ +۸٫۱۴%
۲۷۹ ابرکوه یزد ۲۰٬۹۹۴ ۲۳٬۹۸۴ ۲۷٬۵۲۴ ۷ +۱۴٫۷۶%
۲۸۰ ملکان آذربایجان شرقی ۲۳٬۹۸۹ ۲۵٬۳۱۲ ۲۷٬۴۳۱ ۱۳ +۸٫۳۷%
۲۸۱ نائین اصفهان ۲۴٬۴۲۴ ۲۵٬۳۷۹ ۲۷٬۳۷۹ ۱۸ +۷٫۸۸%
۲۸۲ نور مازندران ۲۱٬۸۰۶ ۲۲٬۹۷۸ ۲۶٬۹۴۷ ۱۶ +۱۷٫۲۷%
۲۸۳ سمیرم اصفهان ۲۶٬۲۶۰ ۲۵٬۱۲۲ ۲۶٬۹۴۲ ۱۹ +۷٫۲۴%
۲۸۴ صفاشهر فارس ۲۲٬۲۵۴ ۲۶٬۰۹۱ ۲۶٬۹۳۳ ۱۹ +۳٫۲۳%
۲۸۵ قائمیه فارس ۲۳٬۷۳۴ ۲۵٬۳۵۵ ۲۶٬۹۱۸ ۲۰ +۶٫۱۶%
۲۸۶ قره‌ضیاءالدین آذربایجان غربی ۲۲٬۵۸۹ ۲۳٬۷۶۹ ۲۶٬۷۶۷ ۱۴ +۱۲٫۶۱%
۲۸۷ پلدختر لرستان ۲۲٬۵۸۸ ۲۵٬۰۹۲ ۲۶٬۳۵۲ ۹ +۵٫۰۲%
۲۸۸ باغ‌ملک خوزستان ۲۰٬۸۴۴ ۲۳٬۳۵۲ ۲۶٬۳۴۳ ۲۱ +۱۲٫۸۱%
۲۸۹ دهگلان کردستان ۲۰٬۲۲۶ ۲۳٬۰۷۴ ۲۵٬۹۹۲ ۹ +۱۲٫۶۵%
۲۹۰ پاوه کرمانشاه ۱۹٬۷۷۴ ۲۳٬۷۰۴ ۲۵٬۷۷۱ ۹ +۸٫۷۲%
۲۹۱ بندر دیلم بوشهر ۱۹٬۸۲۹ ۲۲٬۳۹۳ ۲۵٬۷۳۰ ۷ +۱۴٫۹۰%
۲۹۲ کلیشاد و سودرجان اصفهان ۲۳٬۲۰۳ ۲۴٬۳۵۵ ۲۵٬۶۳۵ ۲۰ +۵٫۲۶%
۲۹۳ شاهدشهر تهران ۱۸٬۸۵۵ ۲۰٬۸۶۵ ۲۵٬۵۴۴ ۳۰ +۲۲٫۴۳%
۲۹۴ شوط آذربایجان غربی ۱۹٬۷۵۹ ۲۱٬۰۴۷ ۲۵٬۳۸۱ ۱۵ +۲۰٫۵۹%
۲۹۵ گل‌دشت اصفهان ۲۲٬۶۹۳ ۲۳٬۱۹۲ ۲۵٬۲۳۵ ۲۱ +۸٫۸۱%
۲۹۶ بردسیر کرمان ۳۱٬۸۰۱ ۳۱٬۸۷۰ ۲۵٬۱۵۲ ۱۰ −۲۱٫۰۸%
۲۹۷ آشخانه خراسان شمالی ۲۰٬۰۰۹ ۲۲٬۸۷۷ ۲۵٬۱۰۴ ۴ +۹٫۷۳%
۲۹۸ رامشیر خوزستان ۲۴٬۷۸۲ ۲۳٬۰۰۸ ۲۵٬۰۰۹ ۲۲ +۸٫۷۰%
۲۹۹ روانسر کرمانشاه ۱۶٬۳۸۳ ۲۱٬۲۵۰ ۲۴٬۵۲۷ ۱۰ +۱۵٫۴۲%
۳۰۰ مهدی‌شهر سمنان ۲۰٬۵۸۱ ۱۹٬۸۵۴ ۲۴٬۴۸۵ ۵ +۲۳٫۳۳%
۳۰۱ گزبرخوار اصفهان ۲۰٬۴۳۲ ۲۱٬۱۹۹ ۲۴٬۴۳۳ ۲۲ +۱۵٫۲۶%
۳۰۲ گتوند خوزستان ۲۱٬۴۲۸ ۲۲٬۸۲۲ ۲۴٬۲۱۶ ۲۳ +۶٫۱۱%
۳۰۳ بندر دیر بوشهر ۱۸٬۴۵۴ ۲۰٬۱۵۷ ۲۴٬۰۸۳ ۸ +۱۹٫۴۸%
۳۰۴ آبدانان ایلام ۲۱٬۶۶۲ ۲۲٬۹۰۱ ۲۳٬۹۴۶ ۴ +۴٫۵۶%
۳۰۵ گالیکش گلستان ۲۰٬۰۰۹ ۲۰٬۸۳۱ ۲۳٬۳۹۴ ۱۰ +۱۲٫۳۰%
۳۰۶ عالی‌شهر بوشهر ۶٬۲۵۱ ۱۲٬۸۲۰ ۲۳٬۱۷۸ ۹ +۸۰٫۸۰%
۳۰۷ بروات کرمان ۱۵٬۳۸۸ ۱۸٬۶۳۳ ۲۲٬۷۶۱ ۱۱ +۲۲٫۱۵%
۳۰۸ راور کرمان ۲۲٬۹۱۰ ۲۱٬۹۰۱ ۲۲٬۷۲۹ ۱۲ +۳٫۷۸%
۳۰۹ گرمدره البرز ۱۲٬۷۳۸ ۱۳٬۲۴۸ ۲۲٬۷۲۶ ۱۲ +۷۱٫۵۴%
۳۱۰ ابریشم اصفهان ۱۹٬۴۰۶ ۲۱٬۴۷۷ ۲۲٬۴۲۹ ۲۳ +۴٫۴۳%
۳۱۱ گیلانغرب کرمانشاه ۱۹٬۴۳۱ ۲۰٬۹۲۲ ۲۲٬۳۳۱ ۱۱ +۶٫۷۳%
۳۱۲ شبستر آذربایجان شرقی ۱۳٬۸۵۷ ۱۵٬۶۶۳ ۲۲٬۱۸۱ ۱۴ +۴۱٫۶۱%
۳۱۳ حمیدیه خوزستان ۲۱٬۹۷۷ ۲۰٬۹۸۲ ۲۲٬۰۵۷ ۲۴ +۵٫۱۲%
۳۱۴ محمودآباد نمونه قزوین ۱۹٬۶۶۹ ۲۱٬۷۹۶ ۲۱٬۹۸۲ ۷ +۰٫۸۵%
۳۱۵ خسروشاه آذربایجان شرقی ۱۲٬۷۹۴ ۱۲٬۴۴۷ ۲۱٬۹۷۲ ۱۵ +۷۶٫۵۲%
۳۱۶ دره‌شهر ایلام ۱۸٬۲۱۴ ۲۰٬۷۱۲ ۲۱٬۹۰۰ ۵ +۵٫۷۴%
۳۱۷ خوانسار اصفهان ۲۰٬۴۹۰ ۲۱٬۳۳۸ ۲۱٬۸۸۳ ۲۴ +۲٫۵۵%
۳۱۸ مأمونیه مرکزی ۱۷٬۳۳۷ ۱۹٬۰۰۵ ۲۱٬۸۱۴ ۶ +۱۴٫۷۸%
۳۱۹ بستان‌آباد آذربایجان شرقی ۱۶٬۵۹۲ ۱۷٬۹۵۴ ۲۱٬۷۳۴ ۱۶ +۲۱٫۰۵%
۳۲۰ تیران اصفهان ۱۵٬۶۷۳ ۱۹٬۴۲۱ ۲۱٬۷۰۳ ۲۵ +۱۱٫۷۵%
۳۲۱ فرون‌آباد تهران ۱۲٬۶۳۲ ۱۴٬۴۳۷ ۲۱٬۶۸۲ ۳۱ +۵۰٫۱۸%
۳۲۲ حاجی‌آباد فارس ۱۸٬۳۴۶ ۲۰٬۵۰۱ ۲۱٬۶۷۵ ۲۱ +۵٫۷۳%
۳۲۳ گلوگاه مازندران ۱۸٬۷۲۰ ۱۹٬۶۲۵ ۲۱٬۳۵۲ ۱۷ +۸٫۸۰%
۳۲۴ هفشجان چهارمحال و بختیاری ۲۰٬۰۴۲ ۲۰٬۸۴۷ ۲۱٬۳۵۲ ۶ +۲٫۴۲%
۳۲۵ شازند مرکزی ۱۹٬۳۵۳ ۲۱٬۱۵۶ ۲۱٬۱۸۱ ۷ +۰٫۱۲%
۳۲۶ طرقبه خراسان رضوی ۱۳٬۱۵۸ ۱۶٬۷۱۸ ۲۰٬۹۹۸ ۱۷ +۲۵٫۶۰%
۳۲۷ خمام گیلان ۱۲٬۹۰۱ ۱۷٬۱۰۶ ۲۰٬۸۹۷ ۱۱ +۲۲٫۱۶%
۳۲۸ بوئین‌زهرا قزوین ۱۵٬۸۴۸ ۱۸٬۲۱۰ ۲۰٬۸۲۳ ۸ +۱۴٫۳۵%
۳۲۹ بندر گز گلستان ۱۷٬۹۲۳ ۱۸٬۷۳۴ ۲۰٬۷۴۲ ۱۱ +۱۰٫۷۲%
۳۳۰ محمدآباد کرمان ۵٬۷۷۳ ۹٬۶۶۴ ۲۰٬۷۲۰ ۱۳ +۱۱۴٫۴۰%
۳۳۱ کتالم و سادات‌شهر مازندران ۱۷٬۹۰۰ ۱۸٬۹۶۲ ۲۰٬۷۱۶ ۱۸ +۹٫۲۵%
۳۳۲ هشترود آذربایجان شرقی ۱۸٬۴۱۸ ۱۹٬۹۰۳ ۲۰٬۵۷۲ ۱۷ +۳٫۳۶%
۳۳۳ شریفیه قزوین ۱۶٬۵۵۱ ۲۱٬۰۰۹ ۲۰٬۳۴۷ ۹ −۳٫۱۵%
۳۳۴ مهاجران مرکزی ۱۱٬۱۰۹ ۱۲٬۲۹۳ ۲۰٬۳۴۶ ۸ +۶۵٫۵۱%
۳۳۵ کبودرآهنگ همدان ۱۹٬۲۱۶ ۲۰٬۳۴۹ ۲۰٬۳۳۶ ۷ −۰٫۰۶%
۳۳۶ فراشبند فارس ۱۷٬۱۴۲ ۱۸٬۴۹۲ ۲۰٬۳۲۰ ۲۲ +۹٫۸۹%
۳۳۷ نجف‌شهر کرمان ۶٬۷۶۸ ۹٬۴۴۸ ۲۰٬۱۶۴ ۱۴ +۱۱۳٫۴۲%
۳۳۸ داران اصفهان ۱۸٬۹۳۰ ۱۹٬۶۴۵ ۲۰٬۰۷۸ ۲۶ +۲٫۲۰%
۳۳۹ قیر فارس ۱۶٬۸۳۹ ۱۸٬۰۳۸ ۲۰٬۰۱۰ ۲۳ +۱۰٫۹۳%