مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه می‌شود؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه می‌شود؟
 
فرارو- با توجه به تورم شدید و تنزل فاحش ارزش پول در سال‌های اخیر مهریه هایی که به پول رایج ایران بود ارزش خود را تا حد زیادی از دست داد از این رو قانون گذار در سال ۱۳۷۶ در صدد چاره جویی برآمد برای تعدیل اینگونه مهرها، افزایش مهر براساس تغییر شاخص قیمت‌ها را پیش بینی کرد
 
به موجب ماده فوق مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان درخواست مهریه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
 
برابر ماده ۲ آیین نامه نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:

متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه. مقصود از سال قبل در این ماده ظاهراً سال قبل از محاسبه است که شاخص آن در اختیار مرجع قضایی یا ثبتی می باشد.

 

مهریه چیست؟

 

نحوه محاسبه مهریه در صورت وقوع طلاق یا مطالبه مهریه با ادامه زندگی مشترک
در این حالت باید شاخص سال قبل از سال محاسبه را بر شاخص سال وقوع عقد ازدواج تقسیم و حاصل این تقسیم را در مبلغ مهریه ضرب کرد تا میزان مهریه قابل پرداخت به دست آید به طور مثال اگر زنی در سال ۱۳۶۹ با مردی ازدواج کرده باشد و مهریه وی یک میلیون ریال باشد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶گواهی عدم امکان سازش درخواست شده باشد یا در این تاریخ زوجه مهریه خود را از اجرای ثبت یا دادگاه با وجود ادامه زندگی مشترک مطالبه کرده باشد میزان مهریه قابل پرداخت بدین نحو محاسبه می گردد.

مهریه چیست؟

نحوه محاسبه مهریه در صورت فوت زوج
اگر زوجه بعد از فوت شوهرش برای مطالبه مهریه اقدام کند باید شاخص سال فوت زوج بر شاخص سال ازدواج تقسیم و حاصل ضرب در مبلغ مهریه گردد و تاریخ مطالبه ملاک محاسبه نخواهد بود به طور مثال اگر زنی در سال ۱۳۱۵ با مردی ازدواج کرده و مهریه او دویست هزار ریال باشد و شوهر وی در سال ۱۳۹۶ فوت شده باشد مهریه او چنین محاسبه می‌شود.

مهریه چیست؟

همچنین افراد می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و با وارد کردن سال عقد، سال قبل از وصول مهریه و مبلغ مهریه به عدد، از ارزش روز مهریه خود مطلع شوند.