امروز به روایت تصویر// کنسرت وداع، پیاده روی رضوی و ...
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews