تهدید آمريکايي ها به شیوه های جدید و بی سابقه در عراق
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
گردان هاي امامين عسکريين (عليهما السلام) وابسته به جنبش اسلامي دعوت و جهاد، نيروهاي اشغالگر آمريکايي را به جنگ و مبارزه اي بي سابقه تهديد کرد.

سخنگوي اين گردان ها باقرائت بيانيه اي ويديويي که يک نسخه از ان دراختيار دفترشبکه العالم گذاشته شد با تاکيد بر استمرار مبارزه با آمريکا و هم پيمانان آن تهديد کردند براي مقابله با نيروهاي آمريکايي از شيوه اي جديد و بي سابقه استفاده خواهند کرد به همين سبب نيروهاي آمريکايي و هم پيمانان آن در روزهاي آينده شاهد روزهايي سياه خواهند بود. 

سخنگوي گردان هاي امامين عسکريين(ع) که نقاب به چهره زده بود در اين بيانيه خطاب به نيروهاي آمريکايي از آنان خواست براي حفظ آبروي باقي مانده خود از عراق خارج شوند زيرا مقاومت اسلامي با همه گروه هاي قومي خود قصد دارد با ضربات مهلک خروج آنان را تسريع بخشد.
گردان هاي امامين عسکريين (عليهما السلام) همچنين سازمان القاعده در عراق را تهديد کرد و آن را ساخته آمريکا توصيف و اعلام کرد نيروهاي القاعده در کنار نيروهاي صدامي و فرقه گرايان، از همه وسايل ممکن براي اهانت، سرکوب، قتل و مثله کردن شيعيان اهل بيت (عليهم السلام) استفاده مي کنند.
سخنگوي گردان هاي امامين عسکريين (عليهما السلام) در اين بيانيه صداميان و فرقه گرايان را مسوول اصلي انفجار حرم امامين عسکريين (عليهما السلام) و همچنين انفجار گلدسته هاي اين حرم دانست و گفت: ما در اين زمينه فقط القاعده را مسوول اصلي انفجار نمي دانيم بلکه صداميان و فرقه گرايان را مسوول اصلي قلمداد مي کنيم و معتقديم حتي اگر القاعده مسوول اين انفجار بود، صداميان و فرقه گرايان به سبب پشتيباني از آنان و زمينه سازي براي فعاليت آنان عليه شيعيان و مقدساتشان مسوول اصلي به شمار مي روند.
گردان هاي امامين عسکريين (عليهما السلام) همچنين عليه فرقه گرايان و صداميان در عرصه نظامي و سياسي عراق اعلام جنگ کردند و مبارزه با آنان را انتقام خون پيروان اهل بيت (عليهم السلام) دانستند و تاکيد کردند جبهه هاي واحد آنان براي کشتار شيعيان و اقدام آمريکا در مسلح کردن گروه هاي شبه نظامي کمکي به آنان نخواهد کرد.
در بيانيه اين گردان ها همچنين تاکيد شده است از آنجا که صداميان و فرقه گرايان شروع کننده جنگ عليه ما بودند، آغازگر جنگ و ظالم به شمار مي روند بنابراين هر کجا عوامل آنان را بيابيم با آنان مبارزه خواهيم کرد.