فیلم لحظه نجات معجزه آسای کودک 2 ساله
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

این حادثه هنگامی رخ داد که دخترک در طبقه سوم تنها بود و برای بازی به بالکن خانه شان رفت. اما ناگهان به خاطرشیطنت زیادسقوط کرد وبا خوش شانسی روی سایبان فرسوده افتاد. رهگذران که با شنیدن صدای جیغ و فریاد دختربچه متوجه ماجرا شده بودند خیلی سریع به کمکش شتافته و او را نجات دادند. مادرکودک نجات یافته به خبرنگاران گفت: «دخترم خواب بود که برای انجام کاری ازخانه خارج شدم وخیلی سریع هم برگشتم. اما متوجه شدم چه خطری از بیخ گوش‌مان گذشته است. دختربچه که جراحت‌های سطحی برداشته بود برای درمان به بیمارستان انتقال یافت.»

{$sepehr_code_308}