بودجه نهادهای زیرنظر یادگار امام، چطور هزینه می‎شود؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
یادگار امام (ره) به انتقادات در فضای مجازی پاسخ گفت و نوشت: ریالی از این بودجه جز در مسیر اهداف عمومی خرج نمی‎شود و ذره‎ای از آن به مصرف شخصی نمی‎رسد.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از انتقاداتی که در فضای مجازی نسبت به ردیف بودجه موسسات تحت اداره سیدحسن خمینی به راه افتاد یادگار امام (ره) با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود به این انتقادات پاسخ گفت و نوشت: از روزي كه رييس جمهور محترم بودجه را به مجلس تقديم داشت نقدهايي از اين امر در فضاي مجازي منتشر شد و بخشي از ان هم متوجه بودجه اي بود كه به چند موسسه كه به نوعي زير نظر من اداره مي شوند، اختصاص داشت. اين چند سطر را مي خواستم همان موقع بنويسم ولي به ذهنم رسيد پس از آنكه فضا اندكي ارامش يافت اين مطلب را با شما در ميان بگذارم.
 
نخست؛ اينكه آنچه به مجموعه ما تعلق مي گيرد در منظر همه شماست، يك گام بلند به جلوست. هر چه بيشتر شفافيت صورت پذيرد سلامت بيشتر مي شود و اينكه نقدها و تخطئه هاي دوستان امكان بازگويي مي يابد پديده اي مبارك است. ممكن است چند نفري مرا بنوازند ولي شك نداشته باشيم كه اين مسير به سلامت سيستم مي انجامد و امثال من را نيز از خطا و خطر مصون مي دارد. مسئوليت محتاج نظارت يكايك مردم است. و به همبن جهت حتي اگر تلخي هم كرديد اميدوارم نرنجم و ديگران هم نرنجند.
 
دوم اينكه هفته آينده دوستان دست اندركار در موسسه تنظيم و نشر آثار امام، به صورت جزيي، بخش هاي مختلف مربوطه را توضيح مي دهند. يقين دارم مردمى كه دلسوزانه و خيرخواهانه موضوع را تعقيب مي كنند به راحتى مي فهمند كه توضيحات مذكور صحيح است يا از صحت برخوردار نيست. دوستي به من پيشنهاد كرده بود كه با ٥٪؜ بودجه ، سايت موسسه را مديريت كند. از ايشان مي خواهم حتما پس از اطلاع از جزييات آنچه در مجموعه پرتال در حال انجام است، نظر خود را به من بدهند. مطمئن باشيد اگر در بخشي زياده روي شده باشد جلوي آن را خواهيم گرفت.
 
و بخش آخر كه از گفتنش لذت نمي برم آنكه، لازم است دوستان عزيز بدانيد من و اعضاى بيت امام تا كنون از موسسه و حرم امام حقوق نگرفته ايم و ريالي از اين بودجه جز در مسير اهداف عمومي خرج نمي شود و ذره اي از آن به مصرف شخصي نمي رسد و دولت هاى مختلف و نهادهاى نظارتى با سلايق متفاوت همواره بر مصرف اين بودجه ها نظارت داشته اند. ممكن است كسي با اختصاص بودجه اي به يكي از حوزه هاي مختلف موافق نباشد ولي مطمئن باشيد هزينه شخصي در اين ميان وجود ندارد. اميد است پاسخ دوستان در اين موضوع راهگشا باشد.