توییت روحانی درباره «دولت بی‌تفنگ» و «دولت با تفنگ»
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان در توئیتی نوشت: اصل ۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به "یک دولت با تفنگ" تحویل دادند.
 
توییت روحانی درباره «دولت بی‌تفنگ» و «دولت با تفنگ»