(تصاویر) منصور پورحیدری در بستر بیماری
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
منصور پورحیدری پیشکسوت استقلال به علت بیماری از چند هفته پیش در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش میزان، او در حال حاضر به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده است.

(تصاویر) منصور پورحیدری در بستر بیماری

(تصاویر) منصور پورحیدری در بستر بیماری

(تصاویر) منصور پورحیدری در بستر بیماری

(تصاویر) منصور پورحیدری در بستر بیماری

(تصاویر) منصور پورحیدری در بستر بیماری

(تصاویر) منصور پورحیدری در بستر بیماری