پيشنهاد آيت‌اله مهدوي كني به سه گروه منتخب جريان اصولگرا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
مصباحي‌مقدم ـ سخنگوي جامعه‌ي روحانيت مبارز ـ با اشاره به برگزاري جلسه‌ي شوراي مركزي اين تشكل، گفت: «با توجه به ارتباطي كه سه گروه منتخب اصولگرا يا همان گروه 6 نفره با آيت‌اله مهدوي كني ـ دبيركل جامعه‌ي روحانيت مبارز تهران ـ داشته‌اند و مشورت‌هاي صورت گرفته آيت‌اله مهدوي كني به اين سه جريان منتخب اصولگرا پيشنهاد كرده كه هر دو نماينده‌ي عضو اين سه گروه منتخب جريان اصولگرا، 10 نفر را به عنوان كانديداهاي خود براي تهران معرفي كنند كه در واقع سه گروه روي هم 30 نفر را به عنوان فهرست تهران معرفي مي‌كنند و اين به اين نحو مي‌شود كه فهرست تهران براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سه جريان منتخب اصولگرا انتخاب مي‌شود.»

مصباحي‌مقدم، گفت: «با توجه به اين پيشنهاد آيت‌اله مهدوي كني، ديگر نيازي به تشكيل گروه پنج نفره‌ي مرضي‌الاطراف نيست.»

وي گفت: «اين پيشنهاد آيت‌اله مهدوي كني به سه گروه منتخب اصولگرا در جامعه‌ي روحانيت مبارز تهران نيز مطرح شد و مورد تاييد اعضاء قرار گرفت.»

مصباحي‌مقدم تاكيد كرد: «تاكنون دو گروه از اين سه گروه منتخب جريان اصولگرا پيشنهاد آيت‌اله مهدوي كني را پذيرفته‌اند و گروه سوم نيز قرار است نظرش را در يك جلسه‌ي مشورتي با آيت‌اله مهدوي كني در ميان بگذارد.»


سخنگوي جامعه‌ي روحانيت مبارز با بيان اين كه ضرورت رسيدن اصولگرايان به يك فهرست واحد بسيار مهم و حائز اهميت است و نتايج ماندگاري را به دنبال خواهد داشت، گفت: «ما معتقديم رسيدن به يك فهرست واحد مهم‌تر از كم و كيف عددي و وزني است و بايد اين سه گروه منتخب با تفاهم اين مسئله را به پيش ببرند.»