(تصاویر)‌طوفان گرد و خاک در تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
طوفان گرد و خاک امروز چهارشنبه ،شاخص آلودگی هوای تهران را در وضعیت هشدار قرار داد.