انتصاب روسای 21 دانشگاه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور احکام جداگانه‌ای روسای 21 دانشگاه کشور را منصوب کرد.
 
به گزارش ایسنا، دکتر محمد فرهادی در این احکام، دکتر محمود نیلی احمد آبادی را به ریاست دانشگاه تهران، دکتر محمد تقی احمدی را به ریاست دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حسن ولی زاده را به ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر فردین اخلاقیان طاب را به ریاست دانشگاه کردستان، دکتر محمد علی اکبری را به ریاست دانشگاه ایلام، دکتر شایان شا محمدی را به ریاست دانشگاه شهرکرد، دکتر محمود رضا رحیمی را به ریاست دانشگاه یاسوج، دکتر مسعود نادریان جهرمی را به ریاست دانشگاه جهرم، دکتر محمد میرزایی بادیزی را به ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان، دکتر عبدالمجید مصلح را به ریاست دانشگاه خلیج فارس و دکتر بهمن حیاتی را به ریاست دانشگاه ملایر منصوب کرد.
 
وزیر علوم همچنین، دکتر علیرضا بندانی را به ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دکتر ناصر مهرشاد را به ریاست دانشگاه صنعتی بیرجند، دکتر علی اصغر بهشتی رابه ریاست دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان ،دکتر محمد حسین شفیعی میم را به ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات، دکتر علی رضا باقری ثالث را به ریاست دانشگاه حضرت معصومه (س)، دکتر محمود نیلی را به ریاست دانشگاه صنعتی همدان،دکتر فرامرز میرزایی را به ریاست دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی، دکتر عباس کلانتری را به ریاست دانشگاه آیت الله حائری میبد، دکتر امین رضا نقره آبادی را به ریاست دانشگاه صنعتی شهدای هویزه و دکتر فتح الله قدس را به ریاست دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان) منصوب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، افراد مذکور پیش از این به عنوان سرپرست دانشگاه مشغول فعالیت بودند که پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم احکام ریاست آنها را صادر کرد.