کوثری:با اخلال‌گران سخنرانی رییس جمهور برخورد شود
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
هفته پيش بيشتر شهرهاي كشور شاهد تجمعات اعتراض‌آميز دلواپساني بود كه به روند مذاكرات اعتراض داشتند. اين در حالي است كه هنوز پس‌لرزه‌هاي اخلال در سخنراني حسن روحاني و سيدحسن خميني در مراسم سالگرد حضرت امام خميني(ره) ادامه دارد و واكنش‌هاي افراد مختلف از هر گروه و جناحي را برانگيخته است.

درهمين راستا گفت‌وگوي كوتاهي با محمد اسماعيل كوثري، نماينده مجلس داشتيم كه در چند برنامه دلواپسان به عنوان سخنران حضور داشته است. كوثري معتقد است: تجمعات دلواپسان در راستاي تقويت و دفاع از تيم مذاكره‌كننده ايران است اما در عين حال بر اين باور است كه اين تيم تا امروز نتيجه قابل توجهي كسب نكرده است. اين نماينده مجلس مي‌گويد: تحريم‌ها تاثيري در اقتصاد و زندگي مردم نداشته است و شكستن تحريم‌ها ارزش آن را ندارد كه در مذاكرات امتيازاتي را واگذار كنيم.

كوثري ضمن اينكه بر اين باور است كه ديپلماسي تهاجمي راه‌حل است و ديپلماسي دولت روحاني ديپلماسي تدافعي است، مي‌گويد كه نمي‌داند كساني كه سعي كردند در سخنراني روحاني اخلال ايجاد كنند به چه گروهي وابسته هستند اما از هر گروه و جرياني كه باشند فرقي نمي‌كند بايد با آنها برخورد قاطع شود.

گفت‌وگوي «اعتماد» با محمداسماعيل كوثري به شرح زير است:
 اخيرا شاهد هستيم كه تجمعاتي به صورت سازمان‌يافته در بيشتر شهرهاي كشور در اعتراض به مذاكرات هسته‌اي در جريان است نظرتان در مورد اين تجمعات چيست؟ تصور مي‌كنيد اين تجمعات چه تاثيري بر روند مذاكرات بگذارد؟
اتفاقا اين تجمعات در جهت تقويت تيم مذاكره‌كننده كشورمان است. اينها به تيم‌هاي مذاكره‌كننده هشدار مي‌دهند كه حواس‌شان جمع باشد زيرا دشمن با تيم مذاكره‌كننده ما روراست نيست و به همين دليل مردم روي اين مسائل حساسند و براي همين هم هميشه در صحنه هستند و در جهت تقويت تيم هسته‌اي به ميدان مي‌آيند و طرف غربي هم بايد بداند كه مردم اينجا پشتوانه تيم هسته‌اي هستند و نسبت به مذاكرات بي‌تفاوت نيستند.

  ولي عده‌اي بر اين باور هستند كه در عمل و رفتار بسياري از دلواپسان حمايت از تيم مذاكره‌كننده نيست. حتي رفتار آقاي كوچك‌زاده با آقاي ظريف در مجلس كه ايشان را خائن خطاب كرد پس‌لرزه‌هاي بسياري داشت.
من چنين حرفي را از آقاي كوچك‌زاده در مجلس نشنيدم.

  فيلم صحبت آقاي كوچك‌زاده در حاشيه جلسه غيرعلني منتشر شد كه حتي واكنش خود آقاي كوچك‌زاده را هم در پي داشت و ايشان اظهار كردند انتشار آن فيلم غيراخلاقي بود. شما اين فيلم را نديديد؟
من كه آن روز در صحن بودم چيزي نشنيدم.

  به عقيده شما، منتقدان مذاكرات و دولت روش درستي را در بيان انتقادهاي‌شان در پيش گرفتند؟ در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني(ره) هم شاهد بوديم كه بخشي از اين منتقدان سعي داشتند در سخنراني رييس‌جمهور و سيدحسن خميني اخلال ايجاد كنند. اين گونه اقدامات از نظر شما قابل تاييد است؟
به عقيده من بايد با تمام كساني كه در جريان سخنراني رييس‌جمهور و سيد حسن خميني اخلال ايجاد كردند برخورد جدي شود و به اشد مجازات محكوم شوند.

  فكر مي‌كنيد كساني كه در جريان مراسم بزرگداشت امام خميني(ره)، سعي در ايجاد اخلال در جريان سخنراني اين دو تن داشتند از چه گروه و جرياني بودند؟ برخي مي‌گويند اينها همان دلواپساني هستند كه اين روزها در تجمعات خياباني اعتراض‌آميز حضور دارند.
من نمي‌توام با قطعيت بگويم اينها به كدام جريان وابسته هستند اما دانستن اين هم فرقي در ماجرا نمي‌كند، اينها چه دلواپس باشند و چه نباشند بايد با قاطعيت با آنها برخورد شود.
  انتقادي كه امروز به دلواپسان وارد مي‌شود اين است كه در دولت قبلي كه مذاكرات هسته‌اي در جريان بود و تحريم‌هايي وضع مي‌شد، سكوت كرده بودند.

در دولت قبلي هم آنها حضور داشتند و در كشور عليه استكبار مبارزه مي‌كردند. در دولت قبلي تيم مذاكره‌كننده آن دوره به مرحله‌اي نرسيده بود كه تيم كنوني رسيده است. تيم كنوني ٢٠ درصد غني‌سازي اورانيوم را از كف داد.

  ولي در دولت سابق تحريم‌هاي زيادي عليه ايران وضع شد و بسياري آن را نتيجه سياست‌هاي نادرست و موضع‌گيري‌هاي آن دوره مي‌دانند. آيا وضع چنين تحريم‌هايي كه زندگي مردم را به طور مستقيم نشانه گرفت اسباب دلواپسي نبود؟
تحريم‌ها در زندگي مردم تاثير چنداني نداشته است. مگر تحريم‌ها فقط در دولت قبلي بوده است؟ تحريم‌ها عليه ايران از سال ٥٩ بوده است و نتوانسته بر زندگي مردم تاثير چنداني بگذارد و غرب را در هدف‌هايي كه از طريق تحريم‌ها دنبال مي‌كرد ناكام گذاشت.

    در دولت قبلي تحريم‌هاي شوراي امنيت و همچنين يكسري تحريم‌هاي يك‌طرفه امريكا كه قبلا وجود نداشته وضع شد. بسياري از منتقدان دولت قبلي از اين بابت انتقاد مي‌كنند كه دولت قبلي با كاغذپاره خواندن تحريم‌ها اين روند را شدت بخشيد.
غربي‌ها آنقدر خبيث و زياده‌خواه هستند كه نمي‌توانند كشوري را مستقل ببينند، بنابراين اين تحريم‌ها را وضع كردند. آنها نمي‌خواهند ايران يك كشور مستقل باشد و براي تحت فشار قرار دادن ما از حربه تحريم استفاده كردند. تحريم‌ها آنقدر در كشور تاثير نداشته است كه براي از ميان برداشتن بخواهيم امتيازي به طرف مقابل بدهيم. من نمي‌دانم اين همه ساعت مذاكرات فشرده چرا نتيجه‌اي براي ما نداشته است.

    اما تلاش مذاكره‌كنندگان شكستن تحريم‌ها است و در همين مسير حركت مي‌كنند.
تحريم‌ها در اقتصاد كشور چندان تاثيري نداشته كه به خاطر شكستن آنها پاي ميز مذاكره بنشينيم و امتيازاتي را از دست بدهيم. آنها (تيم مذاكره‌كننده) بايد ديپلماسي تهاجمي داشته باشند نه ديپلماسي تدافعي.

  يعني شما ديپلماسي ايران را امروز ديپلماسي درست و قابل دفاعي نمي‌دانيد؟
من همه انتقادات و صحبت‌هايم را در جلسات كميسيون به شخص آقاي ظريف گفته‌ام و خاطرنشان كرده‌ام كه ديپلماسي درست چگونه است.

  فكر نمي‌كنيد حضور خياباني دلواپسان در سالي كه انتخابات مهم مجلس را در پيش داريم فضاي كشور را تنش‌زا كند؟
نه به هيچ‌وجه. اينها در جهت انتقاد به استكبار جهاني و تقويت تيم مذاكره‌كننده و دولت تجمع مي‌كنند و هشدار مي‌دهند كه بايد هوشيار باشند.

  اين حق را براي ديگر جريانات سياسي هم قايل هستيد كه بخواهند حرف‌هاي‌شان را با حضور در خيابان بيان كنند؟
اگر حركت‌شان در راستاي منافع ملي كشور باشد، حق دارند اما اگر عليه منافع ملي باشد هر گروه و هر جرياني كه باشند بايد مقابل‌شان ايستاد و با آنها برخورد كرد.