(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
فرارو- هفته گذشته داعش توانست کنترل کامل شهر "پالمیرای" سوریه که محل یکی از مهم ترین ویرانه های تاریخی جهان است را به دست گرفته اند.

به گزارش فرارو، پس از چند روز نبرد شدید و با عقب نشینی نیروهای ارتش سوریه، تروریستهای گروه دولت اسلامی، تقریبا کنترل کامل شهر باستانی پالمیرا در مرکز سوریه را به دست گرفتند.

براساس گزارش ها چهارشنبه شب، بیش از یکصد تن از نیروهای دولتی سوریه در درگیری های خشونت بار با گروه دولت اسلامی یا داعش در پالمیرا و حومه آن کشته شدند.

پایگاه هوایی شهر پالمیرا، زندان و ساختمان اطلاعات و امنیت این شهر که قسمت باستانی آن به فهرست میراث جهانی یونسکو تعلق دارد به دست داعش افتاده است. عکس های زیر شهر باستانی پالمیرای پیش از تسلط داعش بر آن را نشان می دهد.

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش

(تصاویر) شهر باستانی پالمیرای پیش از داعش