میرشکاک: موسوی اسطوره سه دهه اخیر است
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews


 می‌توانم قسم بخورم و گردنم را بگذارم که موسوی یک ریال هم از بیت المال برنداشته‌است.

یوسف علی میر شکاک ضمن اعلام این مطلب گفت: مهندس موسوی منزه ترین دولتمرد ایران است که بعد از امیرکبیر، کشور حضور کسی همچون او را در عرصه سیاسی تجربه نکرده است.

وی افزود: من سالیان سال با مهندس کار کرده‌ام و از ایشان شناخت دارم. می‌توانم قسم بخورم و گردنم را بگذارم که یک ریال هم از بیت المال برنداشته‌است.

این شاعر و نویسنده کشور موسوی را «اسطوره بی چند و چون سه دهه اخیر» نامید و افزود: ایشان تنها اسطوره دولت مردمی و کار آمد در سال های پس از انقلاب است. به همین خاطر من ترجیح می‌دادم که این اسطوره باز محک زده نشود. چون ممکن است با وجود تمام مشکلاتی که دولت‌های پس از نخست‌وزیری ایشان به وجود آورده‌اند نتواند دولتی کار‌آمد و مردمی ایجاد کند. با این وجود من هر گونه حمایتی بتوانم از ایشان انجام خواهد داد.
وی تاکید کرد: «او در عرصه اجرایی تنها کسی است که خودپرست و نفس‌پرست نیست و به جای این که به جاه خود فکر کند به مردم فکر می‌کند. اغلب افراد یا سوداهای مالیخولیایی خودشان را دارند و یا فکر می‌کنند که خودشان و فامیلشان باید همه‌کاره مملکت باشند.»