عاشقانه‌ای در غبار
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
شعر زیر را آقای محمود طیب سروده و به سایت فرارو ارسال نموده‌اند


عاشقانه ای در غبار*
(برای غبار اهواز)

به جای آنکه از این فقر و درد دم بزنیم
در این هوای بهاری بیا قدم بزنیم

پرنده ها همه بر شاخه ها به هلهله اند
پرنده وار بیا تا نوکی بهم بزنیم

هوا سفید، زمین، آسمان و شهر سفید
تو هم سفید بپوش و بیا قدم بزنیم

دلم ترانه و یک چای داغ می خواهد
کنار من بنشین تا کمی قلم بزنیم ـ
سه چار عکس بگیریم و یک ترانه ی ناب ـ
                      به عشق هم بنگاریم و چای هم بزنیم

دلت غبار نگیرد... هوا فدای سرت
بیا به شانه ی هم عاشقانه لم بزنیم

چقدر لیلی و مجنون؟ چقدر عشق قدیم؟
خوش است حادثه ی تازه ای رقم بزنیم

...
چراغ قوه زدم رد شدم خیابان را
که تا مباد من و دیگران بهم بزنیم

هوا غبار... سر ظهر... آسمان تاریک
مواظب ریه ات باش... حرف کم بزنیم

***
توضیح: ظهر روز یکشنبه، 19 بهمن 1393، اهواز ساعت 13. سر ایستگاه اتوبوس
فرهنگشهر. در حالی که بیشتر ماشین ها به خاطر حجم غبار و تاریکی هوا چراغ
های خود را روشن کرده اند.