90 درصد پرستاران کشور زن هستند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

معاون پرستاری وزارت بهداشت و رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: 90 درصد پرسنل پرستاری در مراکز درمانی کشور، خانم هستند که با احتساب مرخصی زایمان، استعلاجی و سایر مسائل، می توان گفت، تقریبا یک سوم نسبت به آقایان کمتر خدمت می کنند.

دکتر محمد میرزابیگی روز یکشنبه با حضور در جمع نمایندگان جامعه پرستاری استان قم، افزود: علیرغم اینکه مجموعه دولت بنا ندارد نیرویی استخدام کند، ولی رفع مشکل نیروی پرستار در اولویت برنامه‌های وزارت بهداشت است.

وی درخصوص مسائلی و مشکلاتی که از سوی پرستاران مطرح می‌شود، تصریح کرد: بخشی از مسائل در سطح دانشگاه و مراکر درمانی قابل حل هستند و برخی منوط به تمامی کارمندان دولت در سراسر کشور است و تنها مربوط به یک رده شغلی نمی‌باشند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص نحوه تخصیص نیروی پرستاری به مراکز درمانی گفت: دیگر از روش محاسباتی نسبت پرستار به تخت استفاده نمی‌شود و به جای آن از فرمول نسبت پرستار به بیمار استفاده می‌شود.

میرزا بیگی با تاکید بر تلاش در راه رضای خدا در انجام وظایف محوله بالاخص شغل پرستاری گفت: اگر تغییراتی در نحوه اجرای برنامه‌ها صورت گرفته دلیل بر تغییر هدف نیست بلکه تغییر در مسیر و شیوه انجام امور است تا در دستیابی به اهداف موفقیت بیشتری حاصل شود.

میرزابیگی به معرفی طرح نهضت توسعه و تعالی مراقبت و پرستاری درنظام سلامت کشور و چالش‌ها، رویکردها، الزامات و اقتضائات آن در افق آینده پرداخت و بر حرکت از پرستاری سنتی به سوی پرستاری حرفه‌ای و فراحرفه‌ای تاکید نمود.