چند میلیون ایرانی هیچ بیمه ای ندارند؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: 16 درصد افراد جامعه و به عبارتی 10 تا 13 میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.

به گزارش مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی در میزگرد برنامه نبض که به بررسی چالشهای بیمه سلامت اختصاص داشت، افزود: 23 صندوق بیمه درمانی در کشور وجود دارد که از منابع عمومی تامین می شوند.

وی از بیمه تامین اجتماعی با 36 میلیون جمعیت و همچنین بیمه خدمات درمانی با 34 میلیون بیمه شده، به عنوان بزرگترین صندوقهای بیمه ای در کشور نام برد و گفت: سایر صندوقهای بیمه ای که سهمی در حدود 10 درصد افراد جامعه را تحت پوشش دارند، شامل کمیته امدا، بانکها، شهرداری و... است.

محسنی بندپی در پاسخ به این سئوال که آیا با تشکیل سازمان بیمه سلامت در کشور، تجمیع بیمه ها اتفاق افتاده است، افزود: مقدمات تجمیع را انجام داده ایم اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ادامه به لزامات شکل گیری تجمیع بیمه ها در کشور اشاره کرد و گفت: ابتدا باید منابع مالی عمومی صندوقهای بیمه ای یکسان شود. ضمن اینکه باید بدانیم چه بسته پایه ای خدمات بیمه ای به مردم ارائه شود. همچنین رقابت بین صندوقهای بیمه ای عمومی را باید از بین ببریم.

وی با اعلام اینکه قانون بیمه همگانی از سال 74 در کشور اجرایی شده است، افزود: بر اساس این قانون، همه مردم کشور می بایست تا امروز تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند اما بررسیها نشان می دهد که 16 درصد افراد جامعه و به عبارتی 10 تا 13 میلیون نفر هنوز تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند.