دكتر مصطفي شريف در گفتگو با فرارو
آنچه در اين سالها بر دانشگاه علامه‌طباطبایی گذشته است
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
فرارو- صدرالدين شريعتي، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي در تازه ترين اقدام در روزهاي پاياني تصديگري خود  100 تن از دانشجويان دوره دكتري را خارج از رويه هاي متعارف در هياتهاي علمي جذب كرده است. پذيرش و دفاع از رساله اين دانشجويان نيز با اقداماتي غير قانوني همراه بوده است.

دكتر مصطفي شريف استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با فرارو گفت: «مديريت دانشگاه به عنوان نهادي كه افراد در بالاترين سطوح تحصيلات در آن فعاليت دارند بايد با مديريت يك پادگان، كارخانه و مزرعه متفاوت باشد.»

دكتر شريف افزود: «برخورد منطقي، علمي و غير خودسرانه لازمه مديريت بر يك چنين نهادي است. با دركنار نهادن اين ويژگي ها و نگاه به هشت سال گذشته مي توان اتفاقات وحشتناكي را در دانشگاه ذكر كرد.»

اين استاد دانشگاه علامه تصريح كرد: «استخدام هاي بي ضابطه، تصميمات غير شفاف، رفتار به اصطلاح پادگاني، پرونده سازي در خصوص اساتيد به نام و متشخص و يا خانه نشين كردن بسياري از آنها، رفتار فرعون معابانه روسا با اساتيد به هنگام درخواست ملاقات از جمله اين اتفاقات است.»

وي تاكيد كرد: «در سالهاي گذشته بسياري از افراد كه به عضويت هيات علمي درآمدند عليرغم بخشنامه وزارت علوم مدرك دكتري نداشته اند. برخي تصميمات در زمان هايي گرفته شده است كه افراد مربوط به آن در دانشگاه حضور نداشته اند. بسياري از تصميمات يك جانبه و بدون امكان هيچ نقد و نظري اعلام شده است.»

دكتر شريف ادامه داد: «شخصا با تعدادي از اين افراد در خصوص بازنشستگي شان صحبت كرده ام. آنها در پاسخ ترس از آبرو و بي احترامي را دليل درخواست بازنشستگي عنوان كرده اند. در اين سالها بسياري از اساتيد مجبور به درخواست بازنشستگي شده اند. علاوه براين نيروهاي جوان مستعدي نيز از دست رفته اند.»

وي با ذكر موردي گفت: « آقاي دكتر جعفر جوزاني از اساتيد بورسيه اي بود كه با هزينه دانشگاه مقطع دكتري را به پايان برد. وي پس از يك سال تدريس در دانشگاه علامه بدون هيچ گونه حق التدريسي از دانشگاه كنار گذاشته شد. پس از آن ايشان در دانشگاه معتبر «مني توبا» كشور كانادا مشغول به كار و در سال 2012 پژوهشگر برتر اين دانشگاه شد.»

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه افزود: «اين در حالي است كه افراد راه يافته به هيات هاي علمي بدون داشتن مدرك دكتري هنوز در انجام يك پژوهش علمي مهارت كافي ندارند. اخيرا در هيات امناي دانشگاه علامه اقدام به جذب تعداد كثيري از دانشجوي دكتري به عنوان عضو هيات علمي شده است.»

به گفته دكتر شريف در يك مورد ديگر چند سال قبل فردي كه در يك دانشگاه ديگر تحصيل كرده بود براي دفاع از رساله دكتري به دانشگاه تحميل شد. دانشكده پس از بررسي صلاحيت علمي اين فرد را تاييد نكرد. در نهايت با تشكيل جلسه اي در ساختمان مركزي با حضور يك استاد داور بيرون از دانشگاه به اين فرد مدرك دكتري اعطا شد و پس از آن به استخدام هيات علمي درآمد.

وي در پايان تاكيد كرد: «استخدام افراد در هيات علمي بايد بر اساس ويژگي هايي باشد كه فرد بر آن اساس توانايي تدريس داشته باشد. اين ويژگي ها در سالهاي قبل به هيچ وجه مورد نظر نبوده است. علاوه بر اين محروميت دانشجويان از تحصيل و محدوديت فعاليت هاي دانشجويي و دلمردگي فضاي علمي از تبعات اين شرايط در سالهاي گذشته بوده است.»